Jubilació parcial al setembre de 2022

En la darrera reunió, mantinguda pels sindicats majoritaris del sector amb el Director General de Centres Privats, se’ns va comunicar que estan tramitant l’acord de Govern pel qual, a partir de l’1 de setembre de 2022, pagament delegat assumirà el cost addicional de la seguretat social associada a la jubilació parcial. S’ens ha informat que aquest acord de Govern es publicarà al DOGC possiblement durant la segona quinzena de juny.

Tot i que des de CCOO ens hauria agradat que la jubilació parcial ja fos un fet des de l’1 de gener de 2019, ens congratulem que la feina que hem fet al llarg d’aquests anys hagi tingut resultats i que, per fi, els i les treballadors/es en modalitat de pagament delegat tinguin ja una data de referència per poder negociar amb les empreses el pas a la situació de jubilació parcial.

Una lluita que CCOO hem fet nostra fins a guanyar-la

CCOO vam engegar i hem liderat des del 2018 la lluita per un acord de jubilació parcial per als i les docents a pagament delegat de les escoles concertades, i hem reclamat ininterrumpudament el tancament d’un acord i posar immediatament en marxa la seva aplicació.

CCOO vam presentar al Departament un estudi econòmic específic dels costos reals del que suposava la jubilació parcial i vam aconseguir, finalment, que l’anterior Directora General de centres privats acceptés arribar a un acord de jubilació parcial i que es tinguessin les partides corresponents a punt (així us ho vam comunicar en el seu moment).

Una lluita plena d’entrebancs que no ens han fet defallir

Recordem que la patronal no va voler signar l’acord sense abans presentar al “Departamento de Ordenación de la Seguridad Social” una consulta vinculant sobre el salari a percebre per la persona rellevista i la seva base de cotització, per tal d’assegurar-se de no haver d’assumir cap despesa. CCOO tenia clar que l’acord de jubilació parcial no suposaria una despesa addicional a les titularitats dels centres educatius, però vam haver d’esperar la ratificació de la resposta favorable de la “Seguridad Social”, que va trigar força temps malgrat la insistència i la col.laboració de CCOO des de Madrid.

Tanmateix, tot i comprovat cap cost addicional, la patronal no va voler arribar a un acord de jubilació parcial a tres bandes (patronals, sindicats i Administració) i, per tant, se’n desmarcava, però sense oposar-se al mateix i deixant la decisió a les direccions dels centres.

D’altra banda, el canvi de Govern i de Conselleria tampoc han ajudat a agilitzar aquesta reclamació, encara que, des de l’inici del mandat de l’actual Director General de centres privats, ens hi hem reunit vàries vegades demanant-li que no es demorés més l’indispensable acord de jubilació parcial.

On som en aquest moment?

Reunits amb el nou Director General, ens va comunicar la seva voluntat de signar el més aviat possible un acord de jubilació parcial, reafirmant-nos que la partida pel pagament de les despeses que implica la jubilació parcial estan des de fa temps pressupostades i incloses en els pressupostos. Inicialment, la reducció de jornada per a la persona jubilada serà d’un 50%, però amb la possibilitat d’incrementar aquest percentatge en un futur.

El Conseller d’Educació anunciava a la premsa que la jubilació parcial seria un fet aquest setembre, però als sindicats no ens ho han confirmat fins aquesta darrera reunió amb el Director General.

Recordatori de docents que poden acollir-se a l’acord de jubilació parcial

Teniu informació sobre les persones que es podran acollir a la jubilació parcial a l’enllaç Jubilació parcial a concertada o revisant el full d’actualitat del febrer de 2021.