TANQUEM AMB ACORD el conveni de residències i centres de dia per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya 2023

Després d’una negociació llarga i complexa, CCOO us comuniquem que, per fi, hem arribat a un acord pel tancament del X Conveni de Residències i Centres de dia per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

L’acord a què hem arribat CCOO i UGT, d’una part, i les patronals, d’altra part, contempla pel 2023 un increment d’un 3,7% sobre tots els conceptes salarials

Els sindicats vam defensar des d’un primer moment que l’increment havia de ser o bé d’un 4% -un 100% de l’increment del mòdul que ha fet l’administració- i sobre tota la massa salarial, o bé, si l’increment salarial era menor, aquest havia de ser igualment sobre tota la massa salarial i, a més, compensat amb alguna millora del conveni. Inicialment, les patronals no acceptaven ni els increments sobre tota la massa ni una compensació en forma de millora del conveni si l’increment no abarcava el 100% del mòdul, però la constància sindical de CCOO ho ha fet possible.

Finalment, les patronals han acceptat el 3,7% d’increment salarial amb una millora dels permisos vinculada a l’aplicació de la Llei de famílies publicada recentment. D’aquí en endavant, les persones treballadores del sector podran gaudir de 5 dies laborables de permís per accident o malaltia greu amb hospitalització o per operació quirúrgica sense hospitalització que necessiti  repòs domiciliari  de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís inclou els convivents. Quan hi hagi un desplaçament superior a 250 km, el permís s’incrementarà en 2 dies naturals. 

Alhora, ambdues parts ens hem compromès a la creació d’una comissió que acordarà com es farà efectiu el pagament del plus de cap de setmana des del primer dia. El següent conveni, per tant, donarà solució definitiva a aquest problema que ja persisteix des de fa massa temps al sector.

Finalment, CCOO us informem que aquest nou conveni ja neix denunciat i que, per tant, les parts ja ens hem emplaçat a la negociació del següent conveni.