Signem el IX Conveni de Residències, Centres de dia i Llars per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual

El dia 14 de novembre, CCOO i UGT vam signar les Taules Salarials del IX Conveni de Residències, Centres de dia i Llars per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya 

Fruit d’aquest acord de Conveni, tindrem un increment salarial del 3% pel 2022 amb efectes d’1 de gener 2022. Aquest increment afectarà el salari i la resta de conceptes salarials: plusos i antiguitat. 

Taules salarials 2022:

Taules
 Import en euros
Antiguitat27,23
Plus de nocturnitat184,11
Plus de festiu20,95
Plus de festiu especial41,90
Caps de setmana20,95

La regularització dels salaris es farà tan bon punt es publiquin l’Acord de Conveni i l’Acord entre la Generalitat i les patronals de la discapacitat per incrementar en un 3% els mòduls i tarifes dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. El pagament dels endarreriments es faran efectius en un termini de 60 dies a partir de l’esmentada publicació.

Per primera vegada s’ha acceptat d’inclòs la clàusula d’ultraactivitat del conveni   

Us informem també que aquest conveni neix denunciat i que les parts ens hem instat a iniciar la negociació del X Conveni de Residències, Centres de dia i Llars per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual el pròxim dia 16 de gener de 2023.

En aquesta reunió les parts ens hem compromès a engegar el tractament de les següents qüestions importants:

  • El pagament de complement per treball de caps de setmana des del primer dia.
  • Tractar el tema ratis amb l’Administració. La part social volem deixar sense efecte l’Acord de 2012.

Alhora, les parts hem acordat demanar reunió al Conseller de Benestar Social i Família per tal d’expIicar-li la situació que pateix el nostre sector i reivindicar la necessitat d’un conveni just.