Segueix sense acord la negociació del XVI conveni col·lectiu estatal de centres i serveis d’atenció a les persones amb discapacitat

La reunió de la taula negociadora celebrada el 10 d’octubre per a intentar consensuar una proposta en matèria retributiva que resolgués el conflicte plantejat davant de l’Audiència Nacional, en relació amb la inaplicació de l’article 32, ha finalitzat sense acord.

La proposta inicial de CCOO en matèria retributiva passava per reprendre les taules consensuades en el seu moment i afegint els següents elements de millora:

  • Introduir clàusules de revisió salarial que permetessin incrementar en un 3% les taules salarials en el període 2022-2024.
  • Introduir una clàusula de revisió salarial que permetés incrementar en un 2% les taules salarials de 2025.
  • Establir un salari base mínim de 950€ en centres educatius.
  • Establir un salari base de 900€ per a l’operari.
  • Recollir en conveni que complements salarials com el de nocturnitat o el de festivitat fossin no absorbibles i no compensables davant qualsevol tipus d’increments futurs en altres conceptes (incloent l’SMI).

Finalment, les exigències de les organitzacions patronals, respecte a qüestions que anaven molt més allà del propi objecte de la reunió, han fet impossible que poguéssim aconseguir l’acord, malgrat els avanços que durant la reunió va haver-hi respecte als increments salarials. Els seus plantejaments passaven per:

  • Retirada de les dues demandes interposades en l’Audiència Nacional.
  • Inclusió d’un nou redactat de la disposició transitòria setena en la qual s’explicités que tots els complements recollits en el conveni, incloent-hi el de desenvolupament professional (N1 i N2), fossin absorbibles i compensables.
  • Supressió de l’actual 32.3 que garanteix que les parts han de reunir-se per a adequar les taules salarials al nou valor del SMI.
  • Vincular la validesa de l’acord que s’estava negociant en matèria salarial al fet que se signés el conveni íntegre abans del 15 de novembre, deixant sense efectes l’acord en cas contrari.

Aquesta última condició resultava molt perillosa, i per tant inassolible, perquè amb les demandes retirades, si no es tancava la resta del conveni col·lectiu en la data proposada, la part retributiva que s’hagués acordat quedava sense efectes. Jugada mestra de les patronals: sense demandes, sense taules salarials i sense conveni. CCOO ha defensat en tota la negociació la signatura d’un acord definitiu en matèria retributiva, no condicionat, i la continuïtat de les negociacions en la resta de l’articulat.

CCOO lamenta profundament l’actitud irresponsable de les patronals educatives que, després del recés de migdia per a menjar, s’han absentat de les negociacions. Ens han demostrat el seu nul interès per evitar la sentència de l’Audiència Nacional i la seva manifesta voluntat de no arribar a acords, en un exercici absolut de menyspreu a la negociació col·lectiva, a la resta d’organitzacions i al conjunt de treballadors i treballadores del sector.

CCOO ha constatat que les organitzacions patronals tenien marge per a continuar negociant, encara que exigien contrapartides inassolibles per part nostra, ja que impactaven precisament en les persones treballadores que ja tenen les pitjors condicions del sector. Malgrat l’esforç realitzat, no s’ha pogut tancar un acord que dissipi la inquietud creada davant d’una incerta resolució d’aquest conflicte. Però no podem acceptar que, a més d’incomplir el signat en el XV Conveni Col·lectiu, se’ns exigeixin noves condicions que converteixin en paper mullat el possible acord si no s’acaba signant el conveni íntegrament.

Després d’aquest últim intent frustrat, només cal esperar les sentències de l’Audiència Nacional. CCOO ha estat l’única organització sindical coherent en tot aquest procés, a diferència d’altres organitzacions que, sense ser presents en la Taula Negociadora, s’han sumat al carro dels conflictes col·lectius d’una manera caòtica, amb pretensions incorrectes a les quals van haver de renunciar durant el judici; o d’aquelles altres que, sent presents en la Taula Negociadora, no han participat de les mobilitzacions ni han estat proactives en la recerca de l’acord.

Des de CCOO agraïm a la nostra afiliació, als nostres delegats i a les nostres delegades i al conjunt de treballadors i de treballadores del sector, per la seva implicació en tot el procés de negociació i de mobilització. Ens hem mobilitzat quan ha estat necessari i hem mostrat fins al final la nostra voluntat de negociar una sortida pactada al conflicte existent. I ho continuarem fent tantes vegades com sigui necessari.