L’Audiència Nacional dona la raó a CCOO i obliga a les patronals del sector de la Discapacitat a pujar els salaris entre el 3,75% i el 7,15%

La recent sentència de l’Audiència Nacional estima totalment les pretensions del sindicat, reconeixent el dret del personal que presta serveis en els centres d’atenció especialitzada i en els centres especials d’ocupació inclosos en l’àmbit del XV Conveni col·lectiu estatal de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat, a la revisió dels salaris en els termes indicats en l’article 32.1 d’aquest conveni, procedint amb efectes econòmics de 01/01/2022.

La negativa sistemàtica de les organitzacions patronals presents en la Taula Negociadora a complir amb el que es disposa en l’article 32.1 del conveni col·lectiu estatal sobre la revisió salarial que es va acordar en el seu moment per a 2022, va obligar la Federació d’Educació de CCOO a interposar un conflicte col·lectiu davant l’Audiència Nacional i a convocar mobilitzacions en el sector durant els últims mesos, coincidint amb les negociacions del XVI Conveni Col·lectiu.

La sentència suposa una garrotada a l’actitud immobilista de les entitats i empreses del sector i a la seva aposta per passar pels tribunals, i obliga a la realització de les actuacions precises per a l’actualització de les taules salarials que consten en l’Annex III del conveni, de manera que s’incrementi, des de l’1 de gener de 2022, el salari base en el 3,75%, i s’estableixi l’import del primer nivell (N1) del complement de desenvolupament i capacitació professional en un 9,20% del salari base incrementat, i l’import del segon nivell (N2) del mateix complement en un 7,20% del salari base incrementat.

En definitiva, una victòria sense pal·liatius que força a les empreses a aplicar i pagar en els termes indicats i que suposarà que més de 150.000 treballadors i treballadores del sector vegin actualitzades les seves retribucions de manera significativa, en un moment especialment complicat, amb una inflació disparada que venia disminuint el seu poder adquisitiu, especialment dels qui perceben les retribucions més baixes. Amb l’aplicació del que es disposa en l’article 32, els increments salarials per a aquest 2022 poden arribar fins a un 13%, en funció de l’antiguitat de la persona treballadora.

Després de la decisió del tribunal, CCOO ha sol·licitat la convocatòria de la Taula Negociadora, amb caràcter d’urgència, per a posar fi al conflicte, adequar les taules salarials tal com recull la sentència i continuar negociant el XVI Conveni Col·lectiu. Entenem que en aquests moments el sector necessita de certitud i assossec, i no contemplem un altre escenari que no sigui el del diàleg i el de la cerca d’acords, en benefici de les persones treballadores i de les entitats que les empren.