Darreres novetats del Conveni de Residències, Centres de Día i Llars per a persones amb discapacitat intel·lectual

Companys i companyes,

El passat dijous, dia 28 de setembre, vam tenir reunió de la comissió negociadora del Conveni de Residències, Centres de dia i Llars per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

En aquesta reunió les patronals van proposar de sortida un increment del 3,7% del salari i de tots els complements salarials, inclosa l’antiguitat. CCOO i UGT vam situar a la contrapart que, d’una part, veiem correcte que s’afegis l’antiguitat a l’increment tal com vam exigir a la passada reunió, i d’altra part, vam tornar a insistir que, si els treballadors i les treballadores del sector no reben el 100% del mòdul, un 4%, això s’ha de compensar d’una o altra manera. Com sabeu, a la darrera reunió vam proposar a les patronals assumir el compromís del cobrament del plus complement de cap de setmana des del primer dia al següent conveni, però les patronals no ho van veure adduint raons econòmiques i organitzatives. Donada aquesta situació, i per tal de sortir del bloqueig, CCOO i UGT vam considerar necessari ampliar el focus de la negociació proposant a la contrapart abordar l’aplicació de la Llei de Famílies i, alhora, proposar la creació d’una comissió destinada a treballar les condicions que permetin la regularització efectiva del pagament del complement de cap de setmana des de el primer dia per al conveni 2024. 

Amb aquest plantejament, la millor proposta de modificació del conveni que vam arrencar a les patronals en aquesta reunió va ser la següent:

  • increment del 3,7% del salari i de tots els complements salarials, inclosa l’antiguitat amb caràcter retroactiu 1 de gener 2023.
  • aplicació de la llei de famílies que suposarà modificació de l’article 25 del conveni de forma que els treballadors i les treballadores podran gaudir de:
  • 5 dies laborals + 2 dies naturals per desplaçament accident, malaltia greu o hospitalització, intervenció quirurgica sense hospitatlització… de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • 3 dies laborals + 2 dies naturals per desplaçament en cas de desplaçament en cas de defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • creació d’una comissió per regularitzar el pagament del complement de cap de setmana des de el primer dia per al conveni 2024.

En els pròxims dies, CCOO i UGT farem assemblees per tal d’explicar-vos com ha anat la negociació, valorar aquesta proposta i prendre decisions.

Salut i lluita,

CCOO i UGT