Conveni de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual

Us fem a mans informació conjunta després de l’última reunió mantinguda amb les patronals, i de les enquestes realitzades per tots dos sindicats.

Sobre la proposta del 3,2% d’augment salarial per al 2023

A la darrera reunió de negociació mantinguda amb les Patronals (DINCAT i la Confederació), se’ls va transmetre la resposta del col·lectiu, en base al resultat de la consulta que vam fer UGT i CCOO a les nostres bases, per decidir sobre la proposta patronal del 3,2% d’augment salarial per al 2023 (retroactiu des de l’1 de gener del 2023) als CENTRES OCUPACIONALS. (veure quadre)

A partir d’aquests resultats, UGT i CCOO manifestem que estem en condicions de signar el 3,2% si la part patronal accepta fer un augment addicional de l’1,2% també als CET (afegit al 2% inicial que ja es va acordar

i va aplicar el 2023), i poder equiparar les mateixes condicions d’increment que als serveis ocupacionals.

Davant la postura desfavorable i poc receptiva de la Patronal a fer aquest increment addicional a CET, plantegem una alternativa possible, que seria recuperar aquest 1,2% en un termini de temps a acordar (encara que no sigui en el moment de la signatura de l’acord).

Estem a l’espera de la resposta patronal.

A més, transmetem la creixent decepció i descontent de les persones treballadores dels centres ocupacionals, per la manera com està repercutint a les nòmines els successius augments dels mòduls per part de l’Administració. I tot això, a causa de la manca de predisposició d’aquestes patronals per arribar a acords i reconèixer l’esforç realitzat per les treballadores i treballadors, que segueixen rebent la mateixa resposta una vegada i una altra, la negativa a repercutir en el mateix percentatge els salaris.

Negociació del Conveni Col·lectiu

Pel que fa a la negociació del conveni, s’ha demanat celeritat en l’abordatge dels articles pendents. Hi ha un estancament per les successives dilatacions en els terminis entre reunions. A més, persisteix la dificultat a consensuar el redactat de categories, per poder abordar els més de

12 tipus d’activitats diferents que es realitzen als CET, i plasmar-les als respectius grups professionals amb unes remuneracions justes.

De cara a les properes negociacions de Taules Salarials 2024, la part social hem proposat el que considerem prioritari:

  • Solucionar de manera definitiva la disfunció que hi ha entre els salaris base de les categories més baixes respecte a l’SMI. A més, provoca un altre conflicte en ascens, que és el de la pràctica desaparició de la diferència salarial entre categories actuals del conveni, agrupant diverses categories amb pràcticament el mateix salari. Això provoca un conflicte entre els mateixos treballadors dins de les empreses.
  • Tornar a incloure la categoria de peó a les taules salarials, així com fer que el salari base coincideixi amb l’SMI, perquè és de justícia i perquè no es generi més conflicte.
  • Ha quedat palesa la reivindicació justa dels centres ocupacionals, per la qual seguirem lluitant, perquè s’apliqui el mateix percentatge d’increment en els salaris que el que es produeixi als mòduls.

Sobre l’inici d’accions per visibilitzar la situació de precarietat.

El resultat de la segona part de la consulta realitzada al col·lectiu, tant de centres ocupacionals com de CET, per valorar la possibilitat d’iniciar accions i denunciar públicament la situació de precarietat que es pateix, reflecteix sentir majoritari i aclaparador, que no deixa lloc a dubtes:

El 98% de respostes ha estat a favor de COMENÇAR A FER ACCIONS PER VISIBILITZAR LA

SITUACIÓ DE PRECARIETAT.

Davant la situació de contínua frustració i manca de reconeixement professional, de precarietat laboral i salarial enquistada, la dilatació de la negociació que frena l’avenç per assolir un conveni digne, el col·lectiu diu “Prou!”.

UGT i CCOO ja estem elaborant un conjunt d’accions, que aviat compartirem amb vosaltres, per plasmar i posar en evidència l’enuig i la indignació del col·lectiu davant d’aquestes patronals.