CCOO signa un acord parcial del conveni estatal de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat

En la reunió mantinguda aquest 14 de desembre, CCOO ha signat un acord parcial, al costat d’UGT i la majoria de les organitzacions patronals, en el qual:

  • S’incorporen les taules salarials dels centres especials d’ocupació i centres d’atenció especialitzada, per a 2022, 2023 i 2024, en compliment de la sentència de l’Audiència Nacional. Els endarreriments corresponents a 2022 seran abonats per les empreses del sector, com a màxim, fins al 30 de juny de 2023.
  • S’incorporen les taules salarials dels centres educatius per a 2022 i s’adopta el compromís d’adequar les esmentades taules amb un increment addicional de l’1,5% per als centres concertats des del moment en què es verifiqui que l’Administració ho fa efectiu. Els endarreriments podran ser abonats per les empreses del sector, com a màxim, fins a dos mesos després de la publicació en el BOE.
  • Es modifiquen els articles referents al contracte fix discontinu i al contracte de durada determinada per circumstàncies de la producció per a adequar-los a l’última reforma laboral.
  • Totes les organitzacions sindicals i patronals signants desisteixen dels recursos presentats, o per presentar, en l’Audiència Nacional.
  • Les parts signants es comprometen a continuar negociant la resta del XVI Conveni Col·lectiu.

Aquest acord serà enviat al BOE per a la seva publicació i el seu contingut íntegre s’incorporarà al text global del XVI Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat que finalment se signi per part de la Comissió Negociadora.

Taules salarials centres especials d’ocupació i dels centres assistencials 2022, 2023 i 2024:

Tauladiscat1

Taules salarials 2022 personal complementari i  personal d’administració i serveis de centres d’educació especial amb concert:

Tauladiscat2

Taules salarials del personal docent en pagament delegat 2022

Taules salarials del personal docent en pagament delegat 2022

II. Personal docent

Tauladiscat3

Plus de càrrec del personal docent

Complements per càrrec directiu-pedagògic en centres educatius amb concert

Tauladiscat4

Taules salarials del personal en centres educatius sense concert 2022:

Tauladiscat5

Plus de càrrec del personal docent

Complements per càrrec directiu-pedagògic en centres educatius sense concert:

Tauladiscat6