Acord de taules salarials en el Conveni Col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Codi conveni 79002585012007.

El dia 27 de febrer de 2024 hem arribat a un acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, relatiu a les taules salarials per a l’any 2023, aquest increment serà del 3,2% en salari i complements, i tindrà caràcter de retroactiu a data 1 de gener de 2023.

Ara iniciarem el treball de redacció dels documents per al registre al REGCON i per a la inscripció i la publicació de l’Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La regularització del salari serà en el mes de la seva publicació i l’abonament dels endarreriments com a màxim al mes següent de la mateixa. 

Us anirem informant una vegada es vagin acordant els documents.

Continuem la lluita.