Acord de taules salarials en el Conveni Col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Acord de taules salarials en el Conveni Col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Codi conveni 79002585012007.

El dia 27 de febrer de 2024 vàrem arribar a un acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, relatiu a les taules salarials per a l’any 2023, aquest increment serà del 3,2% en salari y complements, i tindrà caràcter de retroactiu a data 1 de gener de 2023.

Hem iniciat el treball de redacció del documents per al registre al REGCON i per a la inscripció i la publicació de l’Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La regularització del salari serà en el mes de la seva publicació i l’abonament dels endarreriments com a màxim al mes següent de la mateixa.

Les taules salarial queden amb els següents imports:

CONVENI ATENCIO PRECOÇ (CODI 79002585012007)

Grups A i B 
TAULES 2021
  Nivell  Retribució  Complement de nivellAnys mínims de permanènciaPunts per pujar de nivellTAULES 2022TAULES 2023
 Augment 2,25% Augment 3,2%
127.467,9361028.085,96 €28.984,71 €
227.467,931.390,026101.421,30 €1.466,78 €
327.467,932.780,046102.842,59 €2.933,55 €
427.467,934.170,078104.263,90 €4.400,34 €
527.467,936.023,338106.158,85 €6.355,94 €
627.467,937.876,608.053,82 €8.311,55 €
Grup C TAULES 2022 TAULES 2023
    Nivell    Retribució  Complement de nivell  Anys mínims de permanènciaHores anuals de formació per pujar el nivell  
  
123.409,9634023.936,68 €24.702,66 €
223.409,96548,1340560,43 €578,37 €
323.409,961.096,203401.120,86 €1.156,73 €
 23.409,961.644,301.681,30 €1.735,10 €
Grup D  
    Nivell    Retribució  Complement de nivell  Anys mínims de permanènciaHores anuals de formació per pujar de nivell TAULES 2022  TAULES 2023
  
119.963,0234020.412,19 €21.065,38 €
219.963,02380,63340389,19 €401,64 €
319.963,02761,25340778,38 €803,29 €
419.963,021.141,881.167,57 €1.204,93 €
Grups E i F TAULES 2022  TAULES 2023
    Nivell    Retribució  Complement de nivell  Anys mínims de permanènciaHores anuals de formació per pujar de nivell  
  
113.510,0034014.000,00 €15.120,00 €
213.510,00380,63340389,19 €401,64 €
313.510,00761,25340778,38 €803,29 €
413.510,001.141,881.167,57 €1.204,93 €
     
Complement direcció i/o gestió CDIAP4648,52€   4.753,11 €  4.905,21 €
Complement coordinació tècnica2842,00€   2.905,95 €  2.998,94 €
 SMI 2022SMI 2023
14.000,00 €15.120,00 €