Retribucions del personal en pagament delegat març 2024

Pagament delegat ha confirmat a CCOO que a la nòmina de març farà efectiu l’increment del 0,5% addicional corresponent a l’any 2023 i els endarreriments, amb efecte retroactiu, des d’1 de gener de 2023.

Us recordem que encara no s’ha fet efectiu l’increment del 2% pactat per CCOO a la mesa de la funció pública estatal per aquest any 2024. Previsiblement, aquest increment, es farà efectiu amb posterioritat l’aprovació dels pressupostos de l’Estat.

Un cop aplicat l’increment addicional del 0,5%, les taules salarials del personal en pagament delegat per al 2023 serien les següents:

Personal docentSou BasePlus analogiaComplement EspecíficTrienniComplement Tutoria
Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària
Professor/a titular1.808,62€  453,08 €  35,95€  39,25 €  62,20€
Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius 
Professor/a titular2.133,66€419,80 €35,95 €47,33 €87,76€ *62,40€
Professor/a ajudant C.F.1.932,62 €472,37 €35,95 €39,25 €  —

*Correspon als nivells de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS

Estadis1r.120,84 €2n.127,08€3r.144,06€4rt.156,01€5è.136,56€
Acumulat mensual 247,09 €391,98 €547,99 €684,55 €


COMPLEMENTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS 2023

Càrrecs directiusCentres estructura cíclicaCentres amb 1 o 2 líniesCentres amb 3 o 4 líniesCentres amb 5 o més línies 
Educació Primària
Director/a396,28 €567,73 €781,56 €827,38 €—-
Subdirector/a 403,03 €490,00 €516,80 €—-
Cap d’estudis270,47 €403,03€490,00 €516,80€—-
Educació Secundària Obligatòria
Director/a—-764,04 €826,43 €—-—-
Subdirector/a—-—-629,93 €—-—-
Cap d’estudis—-580,19 €629,93 €—-—-
Coor. pedagògic/a—-—-629,93 €—-—-
Cap de Departament—-87,76 €87,76 €—-—-
Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior
Director/a764,04 €
Cap d’estudis580,19 €
Cap de Departament  87,76 €