Retribucions 2023. Preescolar (educació infantil integrat, 1r cicle) no concertat a escoles concertades

L’increment del 3% amb efectes retroactius des de gener i per al 2023 signat a data 27 d’octubre de 2023, es concreta en les següents quantitats.

CCOO, a la mesa negociadora del conveni, vam defensar un increment salarial superior al 3% per als sous d’educador/a infantil, tècnic/a superior d’educació infantil,  tècnic/a especialista i assistent infantil però el posicionament del sindicat majoritari del sector de la concertada va impossibilitar aquesta fita.

La publicació al DOGC ha estat el 18/12/2023 moment a partir del qual, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.

ANY 2023
 Sou BaseTrienni
Director/a1.962,91 € 32,70 €
Sotsdirector/a1.962,91 € 32,70 €
Director/a pedagògic/a1.962,91 € 32,70 €
Pedagog/a1.923,55 € 32,70 €
Psicòleg/a1.923,55 €32,70 €
Metge/ssa1.923,55 €32,70 €
Assistent social  1.923,55 € 32,70 €
Altres  1.923,55 € 32,70 €
Professor/a titular  1.923,55  € 32,70 €
Educador/a infantil  1.251,48 € 24,74 €
Tècnic/a superior d’educació infantil  1.251,48 € 24,74 €
Tècnic/a especialista  1.251,48 € 24,74 €
Assistent infantil1.251,48 €24,74 €