Recollida de signatures per a la millora retributiva del personal docent

La Federació d’Educació de CCOO ha iniciat una campanya reivindicativa per a la millora de les condicions laborals del personal docent de l’ensenyament públic no universitari que doni resposta a les necessitats principals del professorat. En el marc de les diferents propostes plantejades, el sindicat posa en marxa una recollida de signatures pel reconeixement de la tasca docent de tot el professorat:

  • Amb la inclusió de mestres al subgrup A1, reconeixent així la màxima consideració en la funció pública. Això suposarà una millora substancial en les retribucions, equiparant els seus salaris amb el professorat de Secundària.
  • Amb una pujada retributiva del nivell de complement de destinació per a tot el professorat, independentment de l’etapa educativa en què imparteixi classes.

Com repercuteix al professorat de la concertada? En els darrers anys, CCOO signa acords d’analogia retributiva a totes les comunitats autònomes que possibiliten l’equiparació gradual dels salaris del personal docent amb el professorat de l’ensenyament públic, tal com recull la Llei Orgànica d’Educació (LOE). Per això, les mesures plantejades en l’àmbit de l’ensenyament públic acabaran impactant notablement sobre les nòmines del professorat de la concertada. En aquest sentit, traslladem la recollida de signatures al sector de l’ensenyament concertat, compartint així la necessitat de millora de la professió docent.

Signa aquí!