Comunicat sindical conjunt: concentració el 27 de juny davant de la mesa negociadora

Reunió mesa negociadora (21 d’abril 2023)

  • Negociació de les taules salarials 2022.

Antecedents.

Els sindicats vàrem instar a la negociació de les taules de 2022 demanant una reunió de la mesa del conveni el mes de gener de 2022. En aquesta primera reunió els sindicats vàrem exposar els criteris que creiem necessaris tenir en compte a l’hora de valorar l’increment, en un context d’alta inflació com el que existia en aquell moment. La part patronal, després d’exposar la situació de les seves escoles, es va comprometre a fer consultes als seus òrgans directius.

A la segona reunió, els sindicats fem la proposta inicial de negociació demanant un increment del 5,5% i la part patronal oferí un 1,5%.

Entre juny i juliol es celebren tres reunions per intentar arribar a un punt de trobada fent una proposta els sindicats del 3,5 % i la part patronal del 2 % com a molt, al·legant que l’increment del mòdul de despeses de funcionament també era del 2 % i establint aquest criteri com a topall. Aquests criteris queden fixats fins el mes de desembre.

Al mes de novembre un reial decret llei del Govern central, fixa una pujada del mòdul de despeses de funcionament dels centres concertats de l’1,5 % afegit a la pujada del 2% del mes de gener. És en aquest moment, el 19 de desembre, quan les patronals accepten arribar al 3,5 %, després d’evidenciar per part dels sindicats la pujada del mòdul. Les escoles tenien assegurat un increment del 3,5% amb efecte de gener de 2022.

  • Contractació fixa discontinua.

Donada la importància i transcendència de la necessitat d’adaptació de la contractació del conveni a la reforma laboral, la part sindical considera i així ho va manifestar, la voluntat d’actuar de forma consensuada, amb unitat.

Durant tota la negociació prèvia als acords de 19 de desembre de 2022, els sindicats vàrem mantenir el mateix posicionament: el contracte fix discontinu havia d’afectar exclusivament a la “categoria professional” de monitor que al nostre entendre és l’única del conveni que compleix els requisits.

Posteriorment, les Patronals expressen la necessitat del contracte fixe discontinuo per al professorat de la Formació Professional i altres categories professionals i manifesten que no poden signar les taules salarials si no s’inclou en conveni l’adaptació de la contractació que inclou el fixe discontinuo també per a les jornades parcials.

Després d’intents per trobar solucions a aquests plantejaments, al mes de febrer surt la sentència 19/2023 de la sala social de l’Audiència Nacional, en un procediment d’impugnació de conveni col·lectiu d’àmbit estatal que conclou de forma clara que el contracte no es pot aplicar al professorat d’ensenyaments curriculars (reglats). Aquesta sentència ressitua la negociació.

La part social va sol·licitar una nova reunió de la mesa negociadora que s’ha dut a terme avui dia 21 d’abril.

Els sindicats hem exposat que no es poden vincular les taules salarials del PAS i dels nivells no concertats a un acord sobre la contractació. No es pot jugar amb les necessitats econòmiques de les persones treballadores. Quatre mesos després de l’acord de desembre no es pot mantenir aquesta pressió injustificada. No són equiparables les desavinences sobre una qüestió de conveni amb no signar unes taules salarials. No podem acceptar taules per precarització del treball.

Ens acusen de bloquejar la negociació, però no admeten que per part patronal l’estan condicionant.

Volem negociar, però no precaritzar el treball.

La reunió d’avui de la mesa negociadora ha finalitzat amb una ratificació de la posició de cada part:

Les patronals han deixat clar que no signarien les taules salarials del PAS i de personal docent de nivells no concertats si no hi ha un acord en la contractació.

El sindicats hem exigit signar les taules i amb posterioritat acabar la negociació i acordar la contractació.

Per aquest motiu portarem a terme la convocatòria de concentració dijous vinent davant la seu de la mesa negociadora.

Delegats i delegades us esperem a Barcelona, el dia 27 d’abril a les 11:00 hores, a la cruïlla dels carrers Diputació i Girona.

Imatge4