Com afecta al professorat de l’escola concertada l’acord del 25G signat per CCOO?

El dia 25 de gener, CCOO va signar un acord amb el Departament d’Educació que afecta el professorat de l’ensenyament públic no universitari.

 Aquest acord contempla tres punts:

  • Retorn del temps de serveis prestats del primer estadi de 9 anys a 6.
  • Homologació salarial del personal amb titulació universitària i del personal amb titulació de tècnic superior a la Formació professional.
  • Reducció de la càrrega docent en dues hores per al personal docent major de 55 anys.

El primer i tercer punt suposen la reversió definitiva de les retallades que es van portar a terme l’any 2010.

APLICACIÓ DE L’ACORD AL PROFESSORAT DE L’ESCOLA CONCERTADA

1-RETORN DEL PRIMER ESTADI DE PROMOCIÓ DOCENTS ALS 6 ANYS.

Recordem que l’augment del temps de serveis prestats per al primer estadi va ser una mesura que es va aplicar, alhora, tant a l’ensenyament públic com al concertat i tot apunta que, quan es faci oficial aquesta mesura a l’ensenyament públic, s’haurà d’aplicar el mateix criteri a l’escola concertada.

Des de CCOO, ja hem remarcat aquest fet davant del Departament d’Educació.

2-EQUIPARACIÓ SALARIAL ENTRE EL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP i EL PROFESSORAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA.

Tenint en compte que la relació laboral entre treballadors/es i empresa a l’escola concertada es manifesta mitjançant un contracte laboral regulat per conveni col·lectiu i no a través de la consecució d’una plaça a la funció pública; fa anys es va aconseguir, amb la pressió de CCOO, la mateixa retribució per al professorat tècnic de formació professional i per als titulats universitaris. L’única diferència és que les atribucions docents per a tots dos col·lectius són diferents, però es compleix que per a una mateixa feina, hi ha el mateix sou.

3- REDUCCIÓ DE DUES HORES LECTIVES PER AL PERSONAL DOCENT MAJOR DE 55 ANYS.

Segons la transitòria segona de la Llei d’Educació Catalana (LEC), aquest acord hauria de ser d’aplicació al professorat en pagament delegat, ja que des de 2017 les condicions laborals de tot el professorat del servei d’educació de Catalunya haurien de ser les mateixes.

Des de CCOO continuarem lluitant perquè el departament possibiliti els recursos econòmics adients i que les patronals acceptin plasmar al conveni col·lectiu l’homologació de les condicions laborals del professorat de l’escola pública i de l’escola concertada.