Premis de poesia 2024

34è Premi de poesia “Miquel Martí i Pol”
27è Premi de poesia “José M. Valverde”

Bases

Primera
Es convoquen els premis de poesia Miquel Martí i Pol (en llengua catalana) i José M. Valverde (en llengua castellana). Aquests premis s’inclouen en el marc de la col·laboració cultural entre CCOO de Catalunya, CCOO del País Valencià i CCOO de les Illes Balears. Hi podran participar les persones majors d’edat, que no hagin obtingut el premi en les dues edicions anteriors. No es podran presentar poemes guardonats en altres certàmens.

Segona
El tema és lliure. L’extensió del poema o del conjunt de poemes ha de ser d’un mínim de 80 i un màxim de 140 versos. La prosa poètica es compta per línies.

Tercera
Els treballs s’enviaran mitjançant el següent formulari.

Quarta
El jurat estarà format per poetes i poetesses, escriptors i escriptores, i per una persona en representació de CCOO de Catalunya, en qualitat de secretari o secretària d’actes.

Cinquena
S’atorgarà un premi dotat amb 400 € per a cada modalitat.

Sisena
Els treballs premiats, així com aquells que, pel seu interès, siguin seleccionats entre els treballs presentats, seran editats de la forma més adient, segons criteri de l’àmbit de Cultura de CCOO de Catalunya. Les persones participants donen el seu consentiment per a que els seus textos siguin publicats en qualsevol tipus de format considerat adient per l’àmbit de Cultura de CCOO de Catalunya.

Setena
El termini de presentació de poemes es tanca el dia 15 de juliol de 2024. Els textos que es rebin amb posterioritat o no compleixin totes les normes seran desqualificats.

Vuitena
La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en un acte que es farà en el mes d’octubre. El premi podrà ser declarat desert si, a criteri del jurat, cap treball té els mèrits necessaris. El jurat estarà facultat per resoldre tota qüestió de la seva competència que sorgeixi.

Novena
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les seves bases. Els participants que no compleixin alguna d’aquestes bases seran desqualificats.