Preguntes i Respostes del RD de pas a Secundària del PTFP

Soc funcionari/ària de carrera PTFP i tinc titulació universitària;  passaré al cos de secundària independentment de la meva especialitat?

Sí. Inclosos els de les 10 especialitats que queden en el cos d’especialistes en sectors singulars de l’FP.

Quina titulació universitària he de tenir?

Qualsevol grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria, arquitectura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica. A més, serveix qualsevol d’aquestes titulacions independentment de la meva especialitat.

Quants endarreriments em pagaran per l’efecte retroactiu?

Des de l’entrada en vigor de la LOMLOE el 19 de gener de 2021 o des de la data en la qual compleixo els requisits de titulació i d’ingrés en el cos com a funcionari de carrera, si aquesta és posterior.

Quan trauran les seves convocatòries les CCAA?

Malauradament, el Ministeri no li ha posat un termini fix a les CCAA per a la publicació de les convocatòries, malgrat l’esmena de CCOO que fixessin un mes. Haurem de pressionar perquè les treguin ja i al mateix temps.

En quina convocatòria haig de presentar la sol·licitud i la titulació?

En la de l’administració educativa en la qual tingui destí definitiu o estigui en expectativa de destí.

He d’estar en situació de servei actiu durant el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria?

O en situació de servei actiu o en alguna de les situacions establertes en l’article 12: serveis especials, excedència per cura de familiars, excedència per raó de violència de gènere, i excedència per raó de violència terrorista, en la convocatòria que s’efectuï per l’administració educativa on hagi tingut el seu últim destí en servei actiu. Les baixes i permisos són situació de servei actiu.

Què hauré de presentar en la convocatòria de la meva comunitat autònoma?

Simplement la sol·licitud i la titulació.

Si no compleixo els requisits quan es publiqui la convocatòria de la meva comunitat autònoma puc passar a Secundària posteriorment?

Sí. Després de la convocatòria inicial, hi haurà un termini continuat obert fins al 19 de gener de 2026. En aquest cas no hi ha efectes retroactius.

Canvien les meves funcions i atribucions docents pel pas a Secundària?

No. L’especialitat continua sent la mateixa encara que estigui emmarcada en un altre cos.

On queden els docents que, pertanyent a alguna de les 19 especialitats que passen a Secundària, no tinguin titulació universitària?

Queden en el cos a extingir de PTFP. CCOO reclamarà l’efecte retroactiu complet per als col·lectius que es queden fora: interins/as, pràctiques, jubilats/as i situacions administratives no contemplades en l’article 12. És una discriminació recurrible judicialment.

Soc funcionari/ària interí/na i pertanyo a una de les 19 especialitat que passen al cos de Secundària Com funciona el procés per a mi?

A partir d’ara se’m contractarà com a professor/a de secundària des de la llista d’interinitat, però sense l’efecte retroactiu des del 19 de gener de 2021. Aquesta absència d’efecte retroactiu suposa una discriminació contrària a la normativa europea que CCOO recorrerà.

Soc funcionari/ària interí/na d’una de les 10 especialitats que no passen al cos de Secundària i tinc titulació universitària. Puc presentar la meva titulació per a passar al cos de Secundària?

No. Podré presentar-la en el moment d’adquirir la condició de funcionari de carrera si és abans del 19 de gener de 2026. Això també suposa una discriminació contrària a la normativa europea que CCOO recorrerà.

Canvien els requisits per a presentar-se a processos selectius?

Les 19 especialitats que passen a Secundària s’inclouen en l’Annex V del RD d’ingrés i, per tant, s’admet la titulació de diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica (requisit de titulació general per al Cos de PTFP abans d’aquesta modificació). Les 10 especialitats que queden en el cos d’especialista en sectors singulars de l’FP estan incloses en l’Annex VI del RD d’ingrés i poden presentar-se els que tinguin titulacions de Tècnic Especialista o Tècnic Superior.

Canviaran els requisits per a ser contractat com a interí/a?

La regulació de les llistes d’interinitat i dels seus requisits són de competència autonòmica i no tenen per què canviar.

CCOO presentarà els recursos oportuns i realitzarà les reclamacions a l’administració educativa pertinents als elements discriminatoris de la norma (personal funcionariat en pràctiques, jubilat , interí amb titulació universitària, …)

A més, CCOO reivindiquem un complement d’equiparació salarial per al professorat que no compleixi amb els requisits del pas al cos de Secundària.

Contacta amb nosaltres i afilia’t!