PERSONAL LABORAL: publicat el llistat provisional del concurs de mèrits

S’ha publicat el llistat provisional del concurs de mèrits del personal laboral de l’Administració de Catalunya. El podeu trobar aquí 

Igualment, us confirmem la publicació a l’e-tauler dels documents següents:

· Diligència de correcció d’errades de les llistes de persones admeses/excloses
· Valoració provisional de mèrits – convocatòria 300 (personal funcionari)
· Valoració provisional de mèrits – convocatòria 400 (personal laboral)