Personal laboral: continua avançant el procés d’estabilització

En la reunió del grup de treball d’estabilització depenent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya realitzada el 30 de novembre s’han tractat diverses qüestions:

Resolució del concurs de mèrits del personal d’administració i tècnic i del personal laboral.

Totes les persones que consoliden en el seu cos o categoria, rebran un nomenament provisional en el lloc que ocupen actualment. Les persones que canvien de cos o categoria seran cridades a actes públics de tria a partir de la setmana vinent, de tal manera que el 20 de desembre la funció pública vol tenir tots els llistats dels nomenaments. Aquests seran provisionals en tots els casos fins a la resolució definitiva del concurs de trasllats, el qual es durà a terme un cop finalitzat el procés d’estabilització i de promoció interna.

Personal exclòs per manca d’acreditació lingüística

En aquest procés han quedat excloses 164 persones per no acreditar el nivell exigit de català i dues pel castellà. Durant la reunió s’ha acordat  atorgar un període de nou mesos per acreditar el compliment del requisit, durant el qual podran continuar prestant serveis de manera interina o temporal.

Concurs oposició d’estabilització

Pel que fa a la segona fase del procés d’estabilització “oposició tova” pensen publicar la convocatòria sobre el 12 de desembre, situant les proves cap al mes d’abril, però sense concretar la data.

Personal que no superi el procés d’estabilització

En el cas de les persones que hagin patit l’abús de temporalitat i que no superin el procés d’estabilització, les CCOO treballarem per a que es concreti l’acord per establir la compensació econòmica. Així mateix es garanteix la continuïtat de les borses de treball existents i la creació de noves en els departaments que no en tinguin.

Convocatòria de Mesa General

Les CCOO hem demanat formalment la convocatòria d’una Mesa General de negociació per tal d’aplicar les mesures signades per CCOO i UGT amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en l’Acord Marc per una Administració del segle XXI. Així mateix, s’han de negociar, tal com correspon abans de l’aprovació dels pressupostos, els increments salarials del personal de la Generalitat de Catalunya per al 2023. Per part de CCOO, treballarem per aconseguir un increment superior al pactat pel nostre sindicat per al conjunt d’administracions públiques.

DESTAQUEM:

El 30 de Novembre s’ha publicat la resolució del concurs de mèrits:
Totes les persones que consoliden la seva categoria ho faran en el lloc que ocupen actualment.

Divendres 2 de Desembre es publicarà al web de funció pública les dates dels actes públics de les persones que han superat el concurs de mèrits i canvien de categoria.

Concurs d’oposició d’estabilització:

Sortirà la convocatòria sobre el 12 de Desembre amb intenció de fer les proves al mes d’abril .