Per a CCOO, la propera legislatura ha de ser la del professorat

El sindicat posa l’Estatut Docent, tant universitari com de l’ensenyament obligatori i postobligatori, com una prioritat per al futur Govern d’Espanya.

Per a CCOO, la posada en marxa de l’Estatut Docent, tant en l’àmbit universitari com no universitari, ha de ser una prioritat en l’agenda del futur Govern que surti de les eleccions generals del 23 de juliol.

No menys important és mantenir i ampliar la inversió en educació. Des de CCOO continuem reivindicant  una major inversió, l’enfortiment del dret a l’educació, així com de l’educació pública, on l’equitat i la qualitat han d’anar de bracet. Tot això sense menyscapte de la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores del sector privat, dels quals continuarem defensant els interessos laborals i professionals.

També queden en l’agenda per al futur Govern temes tan importants com el Reial decret de Centres, el Reial decret de l’Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (o PAU), la Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors, el desenvolupament de la Llei d’FP, encara que ja s’ha aprovat en el Consell de Ministres el primer dels reials decrets d’aquesta llei; i, molt important, millorar la coordinació entre les comunitats autònomes, el Ministeri i les conselleries d’Educació.

CCOO instarà el pròxim Govern a obrir des del primer moment el diàleg amb les organitzacions sindicals que representen als treballadors i les treballadores del sector per a la negociació d’una agenda de treball, amb l’objectiu d’anar desenvolupant els temes indicats i aquells que vagin sorgint de l’actualitat educativa.