OFERTA PÚBLICA DE COSSOS DOCENTS I PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT 2023: Els acords de CCOO continuen donant fruits

En la Mesa General d’avui 23 de març de 2023, la Generalitat ens ha plantejat l’oferta pública per aquest 2023 per a tots els sectors. Pel sector del personal docent funcionari del Departament d’Educació s’han aprovat 3.989 places places, de les quals 2436 provenen de la taxa de reposició prevista i 1553 deriven de l’Acord Marc per una Administració del Segle XXI, signat per CCOO i UGT al mes d’octubre amb el Govern de l’Estat. Pel personal laboral s’han aprovat, entre d’altres, places d’integrador/a social, TEEI, educador/a d’educació especial i audioprotesista

Així, a l’apartat setè de l’acord es determina que les ofertes públiques per aquest 2023 haurien de fomentar la creació de llocs de treball amb una taxa específica addicional. Aquesta taxa és la que ha comportat incrementar l’oferta pública. I és que mentre alguns sindicats només es queixen, altres ens dediquem a solucionar els problemes reals.

L’oferta total del personal docent presentada és la següent:

COSTORN LLIURETORN RESERVAACCÉS A COS SUPERIOR I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATSTOTAL
SECUNDÀRIA227019013253785
EOI51410
PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY141823
MESTRES TALLER ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY4026
MESTRES60535100
PROF. SECTORS SINGULARS FP (ANTIC PTFP)3932365
TOTAL239220013973989

L’oferta per al personal laboral del Departament d’Educació és, entre d’altres, la següent:

CategoriesPlaces
INTEGRADOR/A SOCIAL C126
TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ INFANTIL143
EDUCADOR/A D’EDUCACIÓ ESPECIAL C176
AUDIOPROTESISTA B16

Quan tinguem ta la informació de les places del personal laboral, us la farem arribar.

CCOOmpromeses amb l’educació, CCOOmpromeses amb tu.