OFERTA PUBLICA AJUNTAMENT DE BARCELONA I BASES GENERALES DE CATEGORIES GENERALS

El passat 4 de maig es van publicar en el BOPB el nombre de places a convocar en la següent convocatòria d’oferta pública ordinària i les bases d’aquestes convocatòries.

Us vam explicar en correus anteriors i en les assemblees que hem anat fent, que l’aprovació de l’oferta pública ordinària a convocar en 2023 ve de l’aprovació de les places següents:

–          444 places: Aquestes places corresponien a l’aprovació de places de 2021 que teníem ja aprovades, però no distribuïdes per categories i que encara no havíem convocat.

–          261 places: Aquestes places corresponen a la taxa de reposició anual de 2022 (taxa que es calcula anualment).

–          146 places: Aprovació parcial de places de 2023. Aquestes són les places que s’han hagut d’aprovar per donar compliment a la Llei 20/2021 i així poder convocar-les durant el 2023, és a dir, les del personal de 2018, 2019 i 2020 que no es van contemplar en les dues aprovacions anteriors.

Totes aquestes 851 places (444+261+146) amb el detall de les dotacions les teniu en el següent enllaç i també us fem a mans el document oficial.

Aprovació d’oferta pública ordinària 2023

Les 851 places es convocaran en la següent convocatòria d’oferta pública ordinària que ha de fer-se aviat. L’administració va enviar notificacions a totes aquestes persones perquè sabessin que la seva plaça serà convocada en la següent convocatòria. Totes les places d’estructura compreses entre el 01/01/2018 i el 31/12/2020 seran convocades.

CATEGORIA2021+20222023TOTAL OPOSICIÓ
SUBALTERNS/ES34135
TEEE325
TEEI1 1
FISIOTERAPEUTA2 2
MESTRES12921
MESTRES DE TALLER4 4
FP527
SECUNDÀRIA26228
PROFE DE TALLERS9 9
GRAU MASSANA11 11
MÚSICA12 12
TOTAL11916135
OFERTA PUBLICA EDUCACIÓ 2023

Les bases de les convocatòries s’han dividit en dos, les bases d’A1, A2 i C1 i, per altra banda, les bases de C2 i Agrupacions Professionals, aquí teniu els enllaços:

Bases d’oferta pública ordinària 2023 d’A1-A2-C1

Bases d’oferta pública ordinària 2023 de C2 i Agrupacions Professionals (AP)

Les bases de promoció interna especial encara no han estat publicades i estem a l’espera de poder-les tenir, us mantindrem informats.

Degut a la manca de constitució de la Junta i Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, de la Mesa de Negociació, ens hem vist en l’obligació de fer esmenes a les bases d’oferta pública ordinària i encara hem d’analitzar el resultat d’aquesta publicació, per tant, un cop tinguem l’anàlisi feta us enviarem un altre correu explicant el nostre parer.

Hem demanat calendari definitiu d’aquests processos i dels que estan en marxa com els d’estabilització, en quant tinguem resposta us informarem. Ara mateix només sabem que el primer examen d’aquesta oferta pública ordinària, i per tant, també de la promoció interna especial serà al novembre i els altres dos exàmens (temari específic + temari comú) seran durant el primer semestre de 2024.

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres a: [email protected].

                                       CCOO SEMPRE AL VOSTRE COSTAT!!!