Novetats a la borsa del personal laboral

A dia 24 d’abril el Departament  publica dues Resolucions:

Una per  la  qual  s’aproven  les  llistes  definitives  de  participants  admesos  i exclosos per formar part del Bloc 2 de la Borsa de treball de TEEI (procés selectiu L005/2020) finalitzant així tot el procés. https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/

Una segona que facilita l’adequació de la Borsa d’acord amb el procés d’estabilització (convocatòria núm. 400) per la qual: 1.- Les persones que estabilitzen mitjançant aquest procés deixen de formar part de la borsa en les categories corresponents. 2.- S’inclouen el Bloc 2 de candidats derivat del procés selectiu L005/2020 a la Borsa de treball. https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/provisional/borsa-treball-laboral/