NOVETAT! Ajuts al professorat i al personal laboral per a activitats educatives fora dels centres: resultats provisionals. Reclamacions del 8 al 20 d'octubre

  1. Ajuts al professorat i al personal laboral per a activitats educatives fora dels centres. Resultats provisionals de la convocatòria del curs 2008-2009 (+)
  2. Consulta personalitzada dels resultats provisionals (+)
  3. Les reclamacions s’han de presentar, entre el 8 i el 20 d’octubre del 2010, davant la direcció del centre educatiu que ha tramitat la sol·licitud. La direcció del centre les valora i introdueix les modificacions escaients a l’aplicació en línia amb què va tramitar la sol·licitud. Amb la publicació dels resultats definitius es consideren contestades i notificades les reclamacions presentades.