Noves Retribucions a les escoles concertades 2022

Increment de l’1,5%

L’increment salarial pactat per a l’Administració pública, gràcies als Acords d’Analogia Retributiva, també seran d’aplicació per als docents de les escoles concertades. Això suposa que a l’increment del 2% que anem gaudint des de gener del 2022, s’ha d’incorporar un augment del 1,5%.

Aquest  nou increment s’aplica també, amb caràcter retroactiu,  a partir del mes de gener i l’actualització, juntament amb els endarreriments corresponents, es faran efectius a la nòmina del mes de novembre.

Les quantitats que se’n deriven amb aquest nou increment són les següents:

Personal docentSou BasePlus analogiaComplement EspecíficTrienniComplement Tutoria
Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària
Professor/a titular1.747,45 €436,53 €35,95 €37,92 €60,27 €
Educador/a (unitat de suport E.E.)1.364,93 €292,98 €—-45,64 €    —
Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius
Professor/a titular2.062,50 €404,39 €35,95 €45,73 €84,78 €
*60,27 €

*Correspon als nivells de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS

Complements estadis

Estadis1r.116,772n.122,79€3r.139,22€4rt.150,75€5è.131,97€
Acumulat mensual116,74 €239,51 €378,69 €529,41 €661,35 €

Complements mensuals càrrecs directius 2022

Càrrecs directiusCentres estructura cíclicaCentres amb 1 o 2 líniesCentres amb 3 o 4 líniesCentres amb 5 o més línies
Educació Primària
Director/a382,85 €548,51 €755,12 €799,39 €
Subdirector/a —-389,39 €473,42 €499,31 €
Cap d’estudis261,31 €389,39 €473,42 €499,31 €
Educació Secundària Obligatòria
Director/a—-738,38 €798,69 €—-
Subdirector/a—-—-608,78 €—-
Cap d’estudis—-560,70 €608,78 €—-
Coor. pedagògic/a—-—-608,78 €—-
Cap de Departament—-84,80 €84,80 €—-
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig i Superior
Director/a738,18 €
Cap d’estudis560,55 €
Cap de Departament84,78 €

CCOO som el primer sindicat del conjunt de les administracions públiques. Això ens permet ser decisius en aquestes negociacions i gràcies als Pactes d’Analogia Retributiva signats pel nostre sindicat, ser determinants també a les escoles concertades.