Nova píndola de programació didàctica amb la LOMLOE a Tarragona

PÍNDOLA FORMATIVA TARRAGONA. 11 DE MARÇ. 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA AMB LA LOMLOE A PRIMÀRIA I INFANTIL: PRINCIPIS BÀSICS.

DIA: 11 DE MARÇ

ADREÇAT: Mestres de primària i Infantil en general. Opositors a convocatòria extraordinària personal docent 2023

CONTINGUT

PART 1: LOMLOE, contextualització del centre. 

PART 2: Situació d’Aprenentatge creativa a l’aula. Modelatges per a infantil i primària 

PART 3: Informacions diverses, dubtes i preguntes. 

HORARI: 9 a 13

LLOC: Campus Educatiu . Aula M-18 (Damunt Menjador) 

FORMADOR: Santi Amores

PREUS: 5€ Afiliades- 10€ No Afiliades

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: https://fundaciopacopuerto.cat/cursos-formacio/funcio-publica-oposicions/educacio/jornada-programacio-didactica-amb-la-lomloe-a-infantil-i-primaria-principis-basics-83352/

PLACES: 40