Nou permís famílies monoparentals del personal de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya ha aprovat en el DECRET LLEI 3/2024, de 9 d’abril, un canvi en el règim dels permisos de famílies monoparentals.

S’amplien fins a deu setmanes addicionals:

  • Permís per naixement i el permís per adopció.
  • Permís per guarda amb finalitats d’adopció.
  • Permís acolliment, tant temporal com permanent.

Sempre que siguin famílies monoparentals i ostentin la guarda legal exclusiva del fill o filla.

Qui pot gaudir aquest permís?

Els pares i mares, guardadors/es i acollidors/es monoparentals que treballin per a l’Administració Pública catalana, sempre que la data del naixement, l’adopció, la guarda o l’acolliment sigui el dia 12 d’abril o en una data posterior. En cas contrari, no es gaudeix del dret a aquestes setmanes addicionals de permís.

Com es demana?

En absència de l’actualització dels documents de Portal de Centres i ATRI, recomanem fer ús de la petició genèrica.