Mesa tècnica de llars d’infants

Després de molts mesos esperant la convocatòria de la Mesa Tècnica de Llars, avui finalment ens hem reunit amb el Departament per tal d’iniciar la negociació que permeti arribar a acords que millorin la situació laboral del personal de les llars d’infants.

El Departament ens ha informat dels increments efectuats: a la llar Arrel  amb una dotació més d’educadora i de NAJ donat l’increment  d’un grup d’infants; a les llars l’Espurna i Núria que han incrementat una NAJ al comprovar que les reivindicacions en relació als metres quadrats són reals. 

La reunió ha consistit en fer la detecció de les diferents necessitats de les llars d’infants, des de CCOO hem fet les següent aportacions:

  • Increment de personal NAJ en determinades llars d’infants que les seves dimensions, tant en m2 com en distribució per plantes, fan que siguin imprescindibles.
  • Més dotació d’Educadores de suport (volants, rotatives…) començant per les escoles que actualment només en tenen una.
  • Reforç administratiu. El Departament informa que aquestes dotacions és consoliden. Hem demanat establir uns criteris comuns de funcionament que facin possible a tots els centres la descarrega real de la feina de les direccions. Hem manifestat la necessitat que les tasques de direcció no siguin unipersonals i que es creï un equip directiu.
  • Un cop més hem denunciat la dificultat de dur a terme les tasques pedagògiques amb unes ràtios tant altes.
  • Pensem fermament,  i així ho hem manifestat, que és imprescindible que hi hagi una Educadora d’educació especial en cada centre per atendre els infants amb diferents tipus de necessitats. 
  • Pel que fa a les monitores del migdia hem plantejat que es necessari que sigui un personal contractat pel Departament, que tingui formació i que el seu horari  sigui d’onze a tres com a mínim.
  • Per tal d’agilitzar la contractació de personal de NAJ, cuina i manteniment hem plantejat que es modifiqui les bases de la borsa en el  sentit que, s’hagi de presentar titulació de català o fer la prova de nivell de català  en el moment d’inscripció a la borsa.
  • Un cop més hem deixat palès que si el calendari contempla l’avançament del curs com la resta d’etapes, també hauria de contemplar la finalització de l’activitat dels alumnes el 22 de juny, igual com el segon cicle d’educació infantil.

Avui s’ha publicat l’Ordre de Calendari del curs 2023-2024 

El curs començarà el quart dia laborable del mes de setembre, aquest any el dia 6. Que durant els primers cinc dies s’han de garantir com a mínim 1’5h de permanència dels infants al centre. Per dur a terme  aquesta proposta  horària l’escola ha de fer la petició al Servei Territorial.

Per altra banda, ha quedat clar que, pel que fa al procés d’adaptació, cal continuar actuant tal com està previst en el punt 2.2 dels document d’Organització i gestió de les llars.

Altres temes que han sortit són: 

La gratuïtat del I1, el Departament no s’ha manifestat.  

Les altes temperatures i els projectes relacionats amb el canvi climàtic com ara els refugis climàtics, la ventilació creuada, l’aire acondicionat, temes que també són  d’actualitat en els comitès de salut laboral. 

Ha finalitzat la reunió amb el compromís d’una propera reunió durant el mes de juny.

Esperem que en aquesta propera reunió el Departament porti propostes que ens permetin avançar en les millores laborals proposades ja que les reivindicacions presentades són justes i necessàries tant a nivell laboral com pedagògic.

SOM LABORALS!

SOM IMPRESCINDIBLES!