Mesa Sectorial dimecres 6 octubre: oposicions 2011

  1. Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dimecres 6 d’octubre de 2010.
  2. Ordre del dia:
  3. Proposta d’oferta pública d’ocupació del personal docent per al 2011.
  4. Projecte d’Ordre d’adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics.
  5. Proposta d’acord de la Mesa sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.