Mesa sectorial, dimecres 3 febrer: autonomia de centres

  1. Reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
  2. Data: 3 de febrer de 2010
  3. Temes:
  4. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta número 13/2009 corresponent a les sessions del dia 23 de novembre i 16 de desembre de 2009, i de l’Acta número 1/2010 de 20 de gener de 2010.
  5. Decret d’autonomia de centres educatius.
  6. Torn obert de paraules.