Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a l'ingrés a la funció pública docent.

  1. El DOGC núm 5567 del 15 de febrer publica la RESOLUCIÓ EDU/311/2010, de 4 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a l’ingrés a la funció pública docent (+)
  2. Termini presentació reclamacions : 10 dies hàbils a partir de 16 de febrer. Les llistes es poden consultar a cadascun dels serveis territorials i al Consorci de Barcelona
  3. La llista també es pot consultar mitjançant la pàgina d’Internet del Departament d’Educació, http://www.gencat.cat/educacio, amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir cal identificar-se amb el codi d’usuari/ària i la contrasenya de l’XTEC o, en el cas de no tenir aquest codi d’usuari/ària, amb un codi d’usuari/ària temporal que es pot obtenir en el moment de fer la consulta.