SERUNION (Basic) no està aplicant el 2% d’increment salarial pactat al Conveni del Lleure Educatiu

Des de CCOO denunciem que algunes empreses de restauració col·lectiva no estan aplicant els increments pactats que s’havien de fer efectius a data 1 de setembre de 2023

L’empresa BASIC, propietat de SERUNION, està incomplint de manera flagrant la normativa laboral en no aplicar uns increments salaris pactats en el si de la Comissió Negociadora del Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural. L’acord està degudament registrat i publicat al DOGC amb data 21 de març de 2022, obligant així a totes les empreses que apliquen el Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural.

Davant de les pertinents reclamacions des de la representació sindical de CCOO als comitès d’empresa de Tarragona, Girona i Lleida, la resposta de l’empresa ha estat que en no haver unes taules publicades no poden aplicar l’increment del 2%.

Si aquesta situació no es soluciona de manera immediata amb l’aplicació de l’increment i el pagament dels endarreriments generats durant el mes de setembre, des de CCOO interposarem una demanda davant la inspecció de treball per tal de defensar els drets de quasi un miler de treballadores afectades per aquest incompliment.

AMB LES COSES DE MENJAR NO S’HI JUGA !!!

SALARI O CONFLICTE !!!

LLUITA AMB CCOO !!!

Serunion No Paga