El Govern de la Generalitat es reitera en l’abandonament de les treballadores del lleure educatiu

Després de la denúncia realitzada per CCOO, aquest matí el Conseller d’Educació, senyor Josep Bargalló, anunciava a TV3 que el Departament no era coneixedor de la modificació del Decret Llei 7/2020 i l’afectació sobre el personal dels menjadors escolars. Explicava que els serveis jurídics es posaven a analitzar la denúncia i insistia en defensar aquestes treballadores.

Malauradament, la nota de premsa del Govern d’aquesta tarda reitera l’abandonament en què es deixa a les treballadores més precàries al servei de l’Educació a Catalunya. Perquè el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de març, no obliga, de cap de les maneres, a prendre aquesta decisió.

La nota distingeix dos tipus de menjadors escolars: els que presten el servei contractats per l’Administració i els que ho fan mitjançant un contracte privat a una AMPA.

En el primer cas, no aclareix si es troben les AMPAs que presten el servei directament, per delegació de l’Administració. En aquest cas, preveu una indemnització, suposem que en aplicació de l’article 34 del RDL 8/2020, en concordança amb l’article 208 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. El problema és que el precepte estableix la indemnització de danys i perjudicis després d’haver-se produït el dany patrimonial a l’empresa, és a dir, obliga a que les empreses segueixin abonant el salari a la plantilla durant el temps que perduri el contracte suspès. En aquest sentit, si l’empresa opta per fer un Expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), no abonarà els salaris durant el període de suspensió del contracte i, en conseqüència, no podrà després sol·licitar a l’Administració cap indemnització de danys i perjudicis per aquest concepte. La conseqüència és clara: les treballadores quedaran només protegides en funció del què hagi determinat l’ordenament jurídic del Govern de l’Estat.

En el segon cas, el molt majoritari a Catalunya, el Govern anuncia que estudia mesures per pal·liar els danys. Després de modificar un Decret Llei en una setmana per deixar abandonades aquestes treballadores, poques esperances podem tenir en aquests estudis.

La conseqüència de tot plegat, és que en les hores vinents veurem com s’incrementa en més de 10.000 treballadores les afectades per ERTOs a Catalunya, en la gran majoria en empreses sense representació sindical i que difícilment complementaran l’atur que cobraran de l’Estat.

Així doncs, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya exigeix al Conseller d’Educació que treballi perquè el Govern de la Generalitat decreti, immediatament, que habilitarà les mesures oportunes perquè les treballadores dels menjadors escolars no pateixin cap disminució salarial en el temps que duri el tancament dels centres educatius.

Al mateix temps hem de deixar clar a les empreses que, en qualsevol escenari, res justifica optar por una via més lesiva per a les treballadores que la del ERTO per força major. Qualsevol intent d’acomiadament, de vacances obligades o de suspensió individual de contractes es trobarà amb la nostra oposició defensant al personal jurídicament i sindicalment.  Animem a les diferents patronals a encetar les negociacions necessàries per reduir al mínim el perjudici per a les treballadores de manera coordinada.