El Departament modifica el Decret que permetia mantenir el lloc de treball de més de 10.000 treballadores de menjadors als centres educatius i les deixa desemparades.

El Departament modifica el Decret que permetia mantenir el lloc de treball de més de 10.000 treballadores de menjadors als centres educatius i les deixa desemparades.

Des del mateix dia que es van tancar els centres educatius, el nostre sindicat va marcar com un dels principals objectius defensar els llocs de treball del sector del lleure, amenaçats per l’eliminació dels serveis de migdia.

La pressió de sindicats i empreses va donar el seu fruit i el DOGC del 19 de març va publicar el Decret Llei 7/2020 de 17 de març on es garantia “l’abonament al contractista, per part de l’Administració contractant, dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte (…). Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball

En funció d’aquesta normativa CCOO vam poder tranquil·litzar a moltes treballadores del sector que treballaven a centres públics i vam demanar a les patronals que aturessin tots els ERTOs a l’espera de la concreció de com arribaria el finançament. Fins i tot vam aconseguir signar un acord de totes les parts en aquest sentit que. Igualment vam demanar que es donés el mateix tractament a les treballadores del sector als centres concertats.

Avui el mateix Govern de la Generalitat ha publicat un altre Decret fent allò de “donde dije digodigo Diego” i negant-se a assumir les retribucions del personal de menjador. VERGONYA!

-Vergonya, perquè es deixen penjades més de 10.000 treballadores, que, en el millor dels casos, aniran a engrandir el nombre d’afectades pels ERTOs, per una decisió purament política del Govern.

-Vergonya, perquè s’ha enganyat a 10.000 treballadores, als sindicats, i a les empreses, publicant al DOGC una norma que mai s’ha complert i que han revocat sense cap explicació ni comunicació prèvia.

-Vergonya, perquè fer públic això a 25 de març fa encara més difícil el cobrament de les prestacions per part de les treballadores i la gestió dels ERTOs per les empreses, que si haguessin dit la veritat des del començament.

Una decisió així, contra un dels col·lectius més vulnerables de l’educació, és de responsabilitat exclusiva del Govern de la Generalitat, presidit per Quim Torra, i del Conseller d’Educació Josep Bargalló. Des de CCOO rebutgem amb absoluta fermesa aquesta maniobra execrable. Estudiarem amb deteniment totes les possibilitats de denúncia jurídica, pública i de mobilització, malgrat totes les dificultats.

En qualsevol cas, CCOO continuarà lluitant per aconseguir les millors condicions possibles per totes aquestes treballadores en el temps que duri la situació de tancament dels centres. L’emergència sanitària passarà però aquesta actuació del Departament no caurà en l’oblit.