Comunicat de premsa Personal Vetllador

Secció: Educació

Per vulneració de drets de les monitores de suport a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

CCOO presenta al·legacions al plec de clàusules dels centres gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona
La Federació d’Educació de CCOO ha decidit presentar al·legacions als plecs de causes, tant administratives com tècniques, dels centres educatius gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona. El sindicat entén que les condicions de la licitació pública del personal vetllador vulnera els drets dels monitors i monitores en diversos aspectes.
CCOO denuncia que el preu hora/servei és clarament insuficient. Igualment, vol cridar l’atenció sobre la vulneració del Conveni del Lleure Educatiu que aquestes condicions de licitació comporten.
Des de CCOO es vol cridar l’atenció sobre el fet que el plec descriu els llocs de treball a licitar fent una transcripció literal de les funcions dels personal auxiliar d’educació especial del Conveni de Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, CCOO es pregunta per què se’ls canvia el nom al de monitores; per què se’ls vol aplicar un altre conveni quan el plec parteix del Conveni de Personal Laboral de la Generalitat?
La Federació d’Educació de CCOO denuncia també que totes les tasques han de desenvolupar-se dins l’horari laboral, incloent-hi les reunions de seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).
Al plec de condicions es preveuen unes tasques d’assistència sanitària que CCOO entén les ha de dur a terme personal qualificat. Si aquestes feines són encomanades a les monitores caldrà doncs que aquestes rebin la formació necessària i una remuneració específica i diferenciada.
Amb aquesta al·legació, CCOO pretén no només denunciar les vulneracions que el plec de condicions de licitació suposen per als drets de les monitores sinó també que la societat conegui la realitat d’aquestes treballadores i que les administracions es responsabilitzin de les condicions que inclouen en els seves licitacions.
Per a més informació:
Barcelona, 23 de maig de 2018