Setembre 2023: Com calcular la teva nòmina amb l’actualització salarial

La nòmina d’aquest  setembre ha de reflectir l’actualització salarial de l’increment del 2%

Per poder calcular el que hem de cobrar hem creat una eina que ens pot ajudar de manera fàcil. 

Segueix els següents passos: 

1️⃣ Entra al link: https://bit.ly/calculasalari

2️⃣ Busca la teva categoria professional

3️⃣ Posa les hores setmanals contractades. (Recorda jornada completa al lleure són 37.5h)

Resultat: sou base segons conveni, les pagues si les tens prorratejades = Resultat total.

Igualment sabeu que podeu contactar amb nosaltres per qualsevol dubte.