Ultimes informacions de les oposicions d’estabilització del personal laboral del Departament d’Educació

RESOLUCIÓ EDU/4003/2022, de 20 de desembre, de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de la convocatòria L006/2022).

 Llista de persones aspirants amb adjudicació directa (Tipus de fitxer pdf)(Pes del fitxer)[480,54 kB](Obre en una nova finestra)

 Llista de persones convocades a l’acte públic d’adjudicació (Tipus de fitxer pdf)(Pes del fitxer)[379,27 kB]

 Llista de llocs de treball oferts a l’acte públic d’adjudicació (Tipus de fitxer pdf)(Pes del fitxer)[897,01 kB](Obre en una nova finestra)

Dates de l’acte d’adjudicació

26 de febrer de 2024

Lloc: Sala d’Actes. Departament d’Educació

Adreça: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona (Consulta la ubicació al mapa)

Hores:

 • 09 hores: Educador/a de llar d’infants
 • 09 hores: Ajudant/a de cuina-netejador/a
 • 10 hores: Auxiliar d’educació especial
 • 12 hores: Integrador/a social

27 de febrer de 2024

Lloc: Sala d’Actes. Departament d’Educació

Adreça: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona (Consulta la ubicació al mapa)

Hores:

 • 9 hores: Educador/a d’educació especial a CP
  Persones aspirants proposades, des de la núm. d’ordre 1 (GVJVWMGWG) fins a la núm. d’ordre 70 (****060J NAVARRO MORATÓ,JOSEP LLUÍS
 • 12.30 hores: Educador/a d’educació especial a CP
  Resta de persones aspirants proposades, des de la núm. d’ordre 71 (****846N PALACIO TRASSERRA,MONTSERRAT) fins a l’última

Informació important per als aspirants convocats

Els aspirants:

 • Que han estat convocades a l’acte públic d’adjudicació hauran de presentar l’original d’un document oficial que les identifiqui.
 • Podran atorgar la representació a una altra persona. A aquest efecte, la persona representant haurà d’aportar a l’acte públic d’adjudicació la documentació següent: 
  • l’atorgament de la representació de la persona aspirant emplenat i signat (Model de Representació);
  • una còpia del document d’identificació oficial de la persona aspirant representada, i
  • el document original d’identificació oficial de la persona representant.

En tot cas, la decisió de la persona representant serà vinculant quant a l’elecció del lloc de treball de destinació.

A més, s’ha de tenir en compte que:

 • Només es permetrà l’accés al l’edifici a partir de 30 minuts abans de la convocatòria.
 • No es permetrà l’accés a la sala una vegada hagi començat l’acte.
 • A la sala on es realitza l’acte públic d’adjudicació només hi podran accedir les persones aspirants que han estat convocades per escollir lloc de treball o, si escau, el seu representant.