Tres nous supòsits específics d’Incapacitat Temporal

Des de CCOO de Catalunya valorem molt positivament que a partir de l’1 de juny la Seguretat Social prevegi tres noves situacions d’incapacitat temporal, amb la publicació de la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, per donar cobertura i prestació tant a la interrupció de l’embaràs com a les menstruacions incapacitants i a partir de la setmana 39 de l’embaràs. 

En aquesta infografia teniu els tres nous supòsits específics d’Incapacitat Temporal (IT) que entren en vigor a partir de l’1 de juny :

  • IT per menstruació incapacitant secundària
  • IT per interrupció de l’embaràs
  • IT per gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana 39
Photo1687940329 1