TEEI ESCOLA RURAL: resum de la mesa tècnica

En aquesta reunió, en representació de la direcció General de  Serveis, va assistir  la nova subdirectora i el seu equip. Val a dir que durant aquesta legislatura és el tercer equip negociador que es presenta amb totes les dificultats d’interlocució  que això comporta. 

Ens van demanar que els tornéssim a explicar quin és el motiu de la nostra reivindicació i ens van manifestar la seva voluntat d’estudiar la situació i buscar una possible sortida.

Per enèsima vegada vam exposar les problemàtiques que es viuen sent TEEI de l’escola rural i vam remarcar la urgència d’adequar la categoria professional com a Educadora del primer cicle d’educació infantil,  tenint en compte una adequació de funcions i la revisió de la borsa de treball per que ningú es pugui sentir perjudicat.

El Departament tot i mostrar-se  receptiu no va  fer cap proposta de data per una propera reunió.

CCOO considerem que aquest tema ha de quedar aclarit  abans d’acabar aquest curs, per tal d’iniciar el proper curs 2024-25 amb unes  noves condicions. 

Hem de valorar conjuntament amb totes vosaltres les mesures de pressió més adequades per visualitzar  el malestar de les TEEI de l’escola rural