Tècnics de gestió: professorat especialistes FP

Com bé sabeu hem aconseguit que el Departament regularitzi la contractació del professorat especialista d’FP a través del concurs de mèrits. Fa temps que des de CCOO hem reivindicat la incorporació d’aquest col·lectiu a la plantilla del Departament fugint dels contractes administratius, del tot irregulars i de la situació d’abús de temporalitat.

El Comitè intercentres va ser informat, sense sense haver tingut opció a cap negociació prèvia, de la incorporació del professorat especialista al VI Conveni Únic de Personal Laboral, com a Tècnic de Gestió del grup B1, com a personal laboral docent sota la de gestió de la Direcció General del Professorat.

CCOO com a membre del Comitè Intercentres considerem que s’ha d’obrir urgentment  una mesa de negociació de totes les condicions laborals com ara les funcions, horaris i els complements econòmics  d’aplicació. 

Arrel de les vostres consultes hem pogut comprovar per les nòmines que ens heu fet arribar que el Departament unilateralment no us ha pagat l’antiguitat que teníeu reconeguda anteriorment.

Per això ens hem posat en contacte amb els nostres serveis jurídics per presentar una petició fonementada legalment reclamant els triennis que no heu cobrat ja que considerem que tenim argument legals per fer-ho. Aquesta petició l’adrecem al departament d’Educació i al  departament de Funció Pública.

Des de CCOO considerem molt greu el maltracte que esteu rebent per part del Departament per la manca de reconeixement de l’antiguitat  acumulada a través d’anys de contractes administratius tot i realitzant un servei públic. I seguim reclamant una mesa de negociació per totes les condicions laborals, per evitar més sorpreses.

En el moment que  tinguem resposta a la gestió realitzada us n’informarem.

Una vegada hem aconseguit l’estabilitat, hem de continuar organitzats i organitzades per lluitar per les condicions de treball, ara com a personal tècnic de gestió!