Reunió del Comitè intercentres amb el Departament d’Educació (22/06/2022): Informacions importants

LLARS D’INFANTS DEL DEPARTAMENT

 Acord de calendari laboral del personal de les llars d’infants.

CCOO hem signat l’acord de calendari pel curs 2022/23, amb vigència d’un any. Com bé sabeu l’inici de curs ve imposat pel Conseller, el Departament va publicar l’Ordre de Calendari pel qual els infants inicien el curs escolar el dia 5 de setembre.

L’acord signat preveu que les treballadores acabem el curs el dia 7 de juliol (o anteriors depenent de si es disposen de dies de premi) i que, durant els períodes que no hi ha atenció als infants o bé que aquests marxin a les 14h, les treballadores farem l’horari de 9 a 14h.

Hem signat aquest acord amb el compromís del Departament de convocar una Mesa Tècnica de Llars per tal fer un seguiment per trobar les millors solucions per garantir el caràcter educatiu de les nostres escoles i amb la intenció d’anar assimilant aquesta etapa a la segona etapa d’educació infantil. Des de CCOO continuarem reivindicant la finalització de les classes el 22 de juny i una distribució horària que permeti dur a terme les taques, tant necessàries, de preparació i tancament del curs.

També tenim el compromís del Departament de convocar la primera Mesa Tècnica aquest mes de juliol a fi de concretar quantes noves dotacions de netejadores-ajudants de cuina són necessàries per fer front a l’impacte de l’escolarització gratuïta dels nens i nenes de 2 anys i altres casuístiques.

Informació sobre el procés de renovació dels nomenaments de les direccions.

El Departament ens informa que enguany s’han renovat 11 càrrecs de direcció. Ens manifesten la intenció d’unificar aquests procediments de manera que es realitzin el mes d’abril. Així mateix, s’ha apuntat que, tal com recull el VI Conveni, el càrrec de direcció el pot dur a terme una educadora independentment de la titulació que tingui. També es recorda que en el procés de votació per al càrrec de direcció hi participa tot el personal del centre, també els que estan d’IT.

BORSA DE TREBALL 

El Departament, com cada any ha procedit a fer l’actualització de la borsa, per aquest motiu des del passat 17 de juny fins a la primera setmana  de juliol, la borsa resta inactiva. A primers de juliol sortirà el llistat provisional i es  disposarà  de 10 dies per fer al·legacions.

A finals de juliol es publicarà el llistat definitiu.

PROCÉS SELECTIU DE TEEI (L005/2020)

Les  llistes definitives sortiran publicades a finals de juny, principis de juliol juntament amb el nom del centre de destí, posteriorment es publicaran  al DOGC. La incorporació està prevista per  a 1 de setembre.

Segons aquesta previsió de calendari, les persones que esteu esperant saber el resultat del procés d’oposició per presentar-vos al procés de mèrits disposareu del temps necessari.

Hem sol·licitat el retorn de les taxes pagades pel concurs de mèrits de les companyes que guanyin plaça al concurs oposició i que davant el dubte, s’han apuntat al concurs de mèrits. Aquesta qüestió la decidirà Funció Pública.

CURS 2022-2023: PREVISIONS D’INCREMENT DE PLANTILLA

El mes d’abril, el Departament ens va anunciar la creació 270 places de diferents categories que encara no han determinat. CCOO hem valorat positivament  la creació de 270 llocs de treball, però hem manifestat que ens semblen del tot insuficients i que esperem veure aquest nombre incrementat. De fet, en altres àmbits s’ha parlat de possibles dotacions econòmiques per possibilitar la creació de més places de personal laboral en el marc de l’escola inclusiva. Volem que aquestes dotacions es consolidin pel curs vinent i així ho hem manifestat al Departament.

Acte Públic 

Per tal de procedir a l’adjudicació de les 270 places està previst que el Departament convoqui diferents actes públics descentralitzats, tant presencials com telemàtics, a finals del mes d’agost.

La convocatòria dels mateixos sortirà publicada juntament amb els llistats definitius de la borsa de treball.

 HORARI DEL PERSONAL PAE EL MES DE SETEMBRE

Un cop exposada la situació de confusió creada entorn de l’horari del mes de setembre,  per part d’algun Servei Territorial o alguna direcció de centre, el Departament ha reiterat que el personal PAE no ha d’atendre als infants fora de l’horari lectiu de l’escola, és a dir, no ha de participar de les activitats del lleure educatiu, menjadors, casals…

TORN OBERT DE PARAULA

 CCOO HEM DEMANAT 

  • L’increment del preu dels Km per al personal itinerant (fisioterapeutes…)donat l’increment de la gasolina
  • La cobertura amb substitució de totes les reduccions ⅓ amb ½  jornada
  • La previsió de noves escoles rurals curs 22-23
  • La previsió de noves escoles subrogades curs 22-23