Resum del Comitè Intercentres del 19 de juliol de 2023

PERSONAL LABORAL DOCENT

PROFESSORAT DE RELIGIÓ

Procediment de mobilitat i llistat de les adjudicacions definitives.

El Departament ens va informar que el 20 de juliol publicarà els resultats.

Vam demanar al Departament pel funcionament dels òrgans tècnics i la subdirecció va manifestar que els criteris estaven unificats d’acord amb la Resolució. Així mateix, ens va explicar que l’òrgan tècnic va valorar la formació i la resta de requisits els incorpora d’ofici el Departament.

Gestió de les persones que no han obtingut destinació i de les places que no s’han cobert

Totes les places que no s’ocupin ara, juntament amb les que quedaran vacants com a resultes de les adjudicacions definitives i del pla d’estabilització del personal docent de primària i secundària, seran adjudicades al Setembre. Les persones que s’estabilitzin poden renunciar fins al 5 de setembre. Així mateix, podran canviar de SSTT sempre  que tinguin els requisits i la confiança del Bisbat.

Adjudicacions d’estiu

Els nomenaments de la borsa es faran un cop acabades les adjudicacions i a través del procediment habitual.

TÈCNICS DE GESTIÓ

El Departament ens comunica que ja va informar els tècnics de gestió de quins eren els seus serveis previs i amb aquestes dades va actualitzar els triennis a raó dels serveis prestats anteriorment. A hores d’ara tothom ha d’estar cobrant els triennis que li corresponen, si no és així cal fer la sol·licitud a través de l’ATRI.

CCOO vam demanar al Departament l’equiparació de les condicions laborals i salarials d’aquest personal amb la resta del col·lectiu de professionals de l’FP.

ESCOLES INTEGRADES A LA XARXA PÚBLICA

El Departament ens va informar que per al pròxim curs 2023-2024 s’ incorporaran a la xarxa pública les següents escoles:

 • Escola Manresa abans escola Joviat
 • Sant Hilari Sacalm passa a ser Cent Fonts – Sant Josep
 • Sant Felip Neri
 • Escola Segre abans Mare de Déu de la Soledat 

Aquest procés de la incorporació a la xarxa pública suposa la subrogació del personal que hi treballa. Des de CCOO demanem tenir presència en les negociacions d’aquests processos per garantir la millor sortida laboral dels treballadors i treballadores afectats. 

A més del professorat que s’incorpora com a personal laboral docent se subroguen treballadores de les següents categories: Aux. Administratiu (7), netejadores (12), TEEI (2), TIS (1), Administratives (2), Subaltern (6) i una governanta.

PERSONAL LABORAL: PAE, LLARS D’INFANTS, FISIOTERAPEUTES…

MESES TÈCNIQUES

Després de moltes reunions demanant, reiteradament, un calendari de meses tècniques per poder abordar temes en profunditat, que permetin millorar la situació laboral dels diferents col·lectius, finalment s’han concretat  les següents dates:

 • 26 de juliol mesa tècnica d’Escoles Rurals
 • 27 de setembre mesa tècnica de Llars d’Infants
 • 4 d’octubre mesa tècnica de la Borsa de treball (BORPAS)
 • octubre (dia a determinar) mesa tècnica d’Educació Inclusiva

CCOO vam demanar incorporar a aquest calendari la mesa tècnica de TEEI per tal revisar les funcions d’aquesta categoria que cal actualitzar urgentment.

ACTE TELEMÀTIC D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

NOVES PLACES CURS 2023-24

El Departament informa que pel curs 2023-2024 hi haurà un increment  de 180 dotacions:

 • 29 Fisioterapeutes
 • 62 EEE
 • 13 TIS a IFE
 • 76 TEEI a Escoles Rurals

Aquestes places, més altres vacants que s’hagin produït, són les que s’ofereixen als nomenaments telemàtics. En aquesta convocatòria han participat 1.245 persones de les següents categories: EEE 392, Fisioterapeutes 48, TIS 210 i TEEI 595

BORSA DE TREBALL

El Departament  informa que el dia 20 de juliol publicarà la llista definitiva de la borsa de treball de personal laboral que es podrà consultar a través del web de l’Aspirant.

MOBILITATS FUNCIONALS

Per tal de poder gestionar els nomenaments telemàtics el Departament va atendre les mobilitats funcionals sol·licitades fins a 31 de maig. De 93 sol·licituds de mobilitat funcional s’han atès el 30%, 28 han acceptat la proposta de canvi i la resta, malgrat l’oferiment l’han rebutjat.

Actualment, hi ha 91 peticions de les següents categories (TEEI 45, TIS 7, EEE 12, Fisioterapeutes 9, NAJ 8, Aux EEE 1, EDU Llars 7 i CUI 2).

El 28 i 29 d’agost, a partir de les vacants que s’hagin generat, s’atendran en la mesura del possible, les mobilitats sol·licitades.

CCOO us recordem que les mobilitats funcionals són una eina que tenim les treballadores fixes per poder-nos apropar al nostre domicili quan no hi ha un concurs de trasllat convocat. S’han de sol·licitar al Servei Territorial corresponent i s’ha de tenir en compte que aquesta plaça té caràcter provisional fins que no es guanya a través d’un Concurs de Trasllats.

OPOSICIONS D’ESTABILITZACIÓ

El Departament ens informa que 484 persones han presentat els mèrits i que ara estan en el procés d’anàlisi.

Al setembre es farà la publicació de la llista provisional de mèrits i en aquest moment s’anunciarà la data de la prova de català i castellà per les persones que no tinguin el requisit.

CCOO vam demanar la previsió d’incorporació de les persones que obtinguin plaça i el Departament ens va manifestar que encara no disposa d’aquesta informació.

INCIDÈNCIES DEL MES DE JULIOL

Vam denunciar les tasques sobrevingudes que han patit les TIS que tenen un contracte vinculat a un programa de “Complexitat” finançat amb Fons Europeus, ja que ha comportat una sobrecàrrega de treball i situacions d’estrès que haguessin pogut evitar-se fent una previsió d’aquestes tasques.

El Departament ens va explicar que en ser un programa finançat amb Fons Europeus, el SOC va demanar un registre de seguiment i es va traslladar als ST i als centres per tal de verificar la correcta utilització d’aquest fons.

Esperem que el Departament hagi pres nota dels nostres suggeriments i que no es tornin a repetir aquestes situacions.

FUNCIONS DEL PERSONAL LABORAL AL MES DE JULIOL

CCOO vam exposar un cop més, que durant el mes de juliol el personal laboral, segons el criteri de la direcció del centre, es veu obligat a estar-se a l’escola sense unes tasques determinades, fent funcions que no li corresponen o bé fent feines que es poden realitzar des de casa.

Així mateix, hem denunciat que algunes direccions obliguen a fer els cursos de formació contínua des del centre educatiu si aquesta és telemàtica. Recordem al Departament que segons el VI Conveni Únic el personal laboral tenim dret a 40 hores de formació.

CCOO reiterem la nostra petició d’acabar l’activitat presencial en els centres educatius en el mateix moment que acaben les tasques del personal docent.

S’ha d’acabar l’arbitrarietat de les direccions a l’hora de determinar les funcions i l’horari del mes de juliol al personal PAE.

SUBSTITUCIONS

Com ja sabeu, des de fa temps que hem plantejat que les reduccions d’un terç es cobreixin amb contractes de mitja jornada. Aquesta petició la basàvem en el fet que és difícil trobar persones disposades a treballar un terç de la jornada amb un tipus de contracte i un sou molt precari.

Doncs bé, hem aconseguit que a partir del mes de gener totes les reduccions d’un terç es cobreixin amb contractes de mitja jornada.

REDUCCIÓ HORÀRIA PER MAJORS DE 55 ANYS

Vam demanar al Departament la reducció horària de dues hores per a les persones de més de 55 anys. Així mateix, vam manifestar-li que han de tenir en compte que la càrrega de feina del personal laboral és molt important i que tenim un horari molt ampli d’atenció directa a l’alumnat.

Vam reclamar, si més no, el mateix tracte que el personal docent. El Departament es va comprometre a revisar aquest tema des de la perspectiva que hi ha diferents categories professionals i s’ha de fer una anàlisi conjunta.

ORDINADORS 

Com bé sabeu hi ha personal PAE que no li han facilitat l’ordinador i li vam recordar al Departament aquesta situació.

El Departament ens va explicar que al setembre, quan tothom estigui al seu centre, es farà una nova revisió de les dotacions d’ordinadors tenint en compte que l’ordinador va lligat a un lloc de treball. El titular és el que té l’ordinador, i si comparteix jornada l’ha de compartir.

Així mateix, ens va informar que el curs vinent es faran arribar ordinadors portàtils a les educadores de les Llars d’infants.

CURS DE CATALÀ

Les persones que no es van poder estabilitzar en el concurs de mèrits (convocatòria 400) per no disposar del requisit del Català, tenen nou mesos per obtenir la titulació requerida i així poder mantenir el seu lloc a la borsa de treball, segons instruccions de Funció Pública.

Les persones afectades se’ls va enviar una e-valisa informant-les del curs que ofereix el Departament (a petició de Funció Pública). Aquest curs ja s’està duent a terme i acabarà al setembre. Les persones que obtinguin el certificat d’aprofitament podran mantenir-se a la borsa.

Hi ha vuit persones fent aquest curs de les següents categories:

2 EEE, 1 NAJ, 3 TEIS, 1 EDU, 1 Oficial 1ª

SOM LABORALS!! SOM IMPRESCINDIBLES!!