Resum de la reunió del comité intercentres

RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT (24-01-2024)

En aquesta reunió  es va presentar el nou Director General Joan Rabasseda, la nova Subdirectora Silvia Casas i d’altres representants de la Direcció General  de Serveis que són els interlocutors amb el Comitè Intercentres. 

Esperem que aquest nou equip tingui prou continuïtat dins el Departament per poder tirar endavant els canvis de millora de les condicions laborals proposades des de CCOO així com anar avançant en  el reconeixement i la dignificació als centres del personal d’atenció educativa. 

Malauradament aquest nou equip del Departament, en aquesta reunió, no va donar vies de solució als temes plantejats pel Comitè Intercentres, ni va donar cap informació destacable en relació als processos d’estabilització.

Volem destacar:

SUBSTITUCIÓ DELS 1/3 PER ½ 

Com ja sabeu, no vam signar l’acord pel qual les substitucions 1/3 passaven a ser de 1/2 jornada per que no incloïa a totes les persones afectades. Aquesta modificació de jornada  ja s’aplica en les noves contractacions a partir del mes de gener, però el Departament segueix demorant l’aplicació d’aquest canvi en les contractacions d’ ⅓  existents amb anterioritat,  tot al·legant problemes de gestió. El Departament manifesta que no podrà fer el canvi fins que no tanquin el procés d’oposicions d’estabilització.

Vam fer propostes que considerem viables  per tal d’agilitzar la gestió que el Departament no va acceptar. Vam recordar als nostres interlocutors  que la Consellera es va comprometre que aquesta situació injusta es resoldria amb immediatesa i des de CCOO pensem recordar-li !

CONTRACTES DE PROGRAMA DE REFORÇ

Actualment hi ha unes 60 persones contractades amb un programa de reforç de sis mesos i que majoritàriament finalitzen al mes de març. Aquest tipus de contractes es fan amb caràcter excepcional  per cobrir una necessitat concreta. En l’àmbit escolar, quan es fa un contracte que acaba a mig curs, entenem que aquella necessitat que s’estava cobrint si no es renova el contracte queda desatesa. És per això que vam demanar prorrogar els contractes fins a finalitzar el curs. També vam demanar que aquestes places no desapareguin i que al proper curs  les ofereixin com a vacants.

El Departament va dir NO a tot. No tenen voluntat de renovar els contractes i per tant les persones es quedaran sense feina a partir de la data que consta en el seu contracte de reforç  i els centre es quedaran sense un reforç tant necessari.

CCOO NO podem acceptar els raonaments del Departament ja que no ens semblen correctes legalment ni acceptables socialment. Aquest tema no el donem per tancat, el seguim lluitant !!

PROFESSORAT LABORAL DOCENT

En aquesta reunió la Direcció de professorat no es va presentar. Per CCOO és molt greu que el Departament d’Educació no es prengui seriosament la  negociació col·lectiva i així ho vam fer arribar a la Directora General de Professorat.

Ens sembla inadmissible  que en una reunió pactada des del mes de setembre ningun representant d’aquesta Direcció General no hagi pogut assistir-hi.

Per aquest motiu van quedar sense tractar temes relacionats amb el professorat de religió. Tampoc vam poder tenir informació oficial sobre el desenvolupament de l’acte d’adjudicacions de les categories transversals (700)

També està pendent l’assimilació salarial amb els docents de pública dels Tècnics de Gestió i del personal de l’Oriol Martorell. Tanmateix vam demanar que quedes constància a l’acta de la nostra petició que el personal subrogat d’escola integrada amb jornades parcials puguin completar jornada en el mateix centre.   I d’altres temes …

Considerem que el Departament i així li hem demanat que hauria de proposar una nova data de reunió per poder abordar la singularitat d’aquests col·lectius.