RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT (15/11/23)

En aquesta reunió vam comptar amb la presència de la Consellera Anna Simó. Des de CCOO valorem positivament el fet de poder compartir amb ella les nostres inquietuds com a personal laboral i li vam fer arribar un document amb les peticions del CI. 

·   El 6% del PIB per educació com a mínim.

·   Jornada laboral de 35h.

.     Reclassificació professional a raó de la titulació d’accés.

·   Revisió dels processos d’estabilització de determinades categories i del professorat de religió.

·   Revisió de l’ordre de calendari escolar a tots els nivells educatius, també al 0-3.

·   Demanem el mateix calendari laboral que el personal docent així com el reconeixement i dignificació de les nostres tasques.

·   Dues hores de reducció per al personal major de 55 anys. 

·   Més recursos per la implementació real del decret d’inclusiva, també al 0-3.

·   Increment del personal d’atenció directa a l’alumnat (TEEI, TIS, EEE, EDU, NAJ, FIS…)

·   Internalització dels serveis d’atenció educativa. 

·   Reducció de les ràtios en totes les etapes educatives i criteris objectivables de distribució de l’alumnat.

·   Que les places de programa esdevinguin estructurals

·   Revisió del grup professional en relació amb les funcions realitzades: Aux. Educació especial, TEEI rurals.

·   Gratuïtat de tota l’etapa 0-3.

Vam reclamar una actitud decidida per promoure el respecte i el reconeixement del col·lectiu de docents laborals i de personal laboral i d’atenció educativa (PAE) davant  la societat i la resta de la comunitat educativa. 

Així mateix vam demanar una negociació operativa, àgil i resolutiva perquè el personal laboral del Departament tinguem una millora  de  les nostres condicions laborals  i els emplacem  a vetllar perquè aquestes peticions es  transformin  en acords  com el que avui signem.

ACORD

Hem signat un acord que permet revertir una de les retallades de la crisi de l’any 2008 i que tant hem reivindicat:

  • A partir del 16 de Novembre del 2023 les Llicències per assumptes propis i les reduccions de jornada per interès particular seran substituïdes, el servei quedarà cobert i no hi haurà motiu per denegar-les. 
Whatsapp Image 2023 11 16 At 4 02 22 Pm

SUBSTITUCIÓ DELS 1/3 PER ½

La decisió presa sobre l’increment de les substitucions de jornades de terços a mitges pactat amb el departament el mes de juliol, no  el vam signar ja que només contempla les contractacions a partir de 1 de Gener de 2024, això és un greuge envers els i les treballadores amb contractes de substitucions d’1/3 actuals, 

El Departament es va comprometre a anar reconvertint aquestes contractacions però manifesta que no serà un procés immediat ja que han de consultar amb els i les implicades si desitgen canviar el contracte actual d’1/3 a ½ jornada. 

Així mateix el Departament va manifestar que tenen problemes de gestió per dur a terme aquesta tasca amb immediatesa.

La Consellera, que va ser present al llarg d’aquesta discussió, es va comprometre a vetllar a fi que aquest procés es dugui a terme el més ràpid possible. 

CONSELLS ESCOLARS

CCOO vam demanar  aclarir la participació del personal PAE en el Consell Escolar de Centre així com l’obligatorietat de l’assistència. Treballarem perquè el fet de ser membre del Consell tingui una compensació o reconeixement.

CALENDARI MESES TÈCNIQUES 

Les negociacions iniciades en les respectives meses tècniques es seguiran treballant a partir del mes de gener un cop incorporat el nou DG de Serveis, Joan Rabassedas i la nova Subdirectora, Silvia Cases.

El calendari acordat és el següent:

31/01/24 Tècniques d’Educació Infantil d’ Escoles Rurals

14/02/24 BORPAS

21/02/24 Revisió de les funcions de les TEEI

06/03/24 Llars d’infants

13/03/24 Escola inclusiva

CONCURS D’ESTABILITZACIÓ

Sobre el concurs d’estabilització el Departament  ens va informar que abans de final d’any  es publicaran els llistats definitius i els nomenaments de les persones estabilitzades.

Vam demanar per les dates previstes  dels trasllats, el Departament ens informa que en breu es reunirà amb Funció pública per tractar aquest tema. Esperen tenir la informació al proper CI.

En relació a futures convocatòries d’ofertes públiques (podeu consultar en aquest enllaç ) El Departament està pendent del calendari que determini funció pública, tampoc poden concretar si es publicaran les convocatòries alhora o aniran exhaurint el temps màxim de tres anys que estableix la llei. 

ATRI, PORTAL DE CENTRES

Vam reclamar millores de l’ATRI i del Portal de Centres per tal que disposem d’informació més clara  respecte a la petició i justificació de llicències, permisos i altres gestions personals que s’han de realitzar via telemàtica davant l’administració.  

El Departament es va comprometre a fer una actualització i a demanar a Funció Pública que revisin els espais informàtics que li són propis.

      SITUACIÓ ACTUAL I DE FUTUR DEL PROFESSORAT DE MÚSICA I DANSA DEL CENTRE ORIOL MARTORELL

El Departament ens va informar que vol proposar modificacions de Conveni que possibilitin per una banda, la funcionarització voluntària del personal laboral fix al COS 594 de Música i Arts Escèniques i per altra, la modificació del grup professional de Conveni. Així mateix ens van informar que:

  • Les vacants seran cobertes per personal funcionari i les substitucions amb contractes laborals a personal disponible de la borsa de docents per places de difícil cobertura
  • S’han regularitzat les diferents jornades passant a ser  mitges o senceres.
  • Han obert una borsa conjunta amb el personal docent 
  • Tots els serveis prestats comptaran.

Estem molt preocupats per la actitud poc negociadora que mostra el Departament. Els vam fer saber que qualsevol modificació de Conveni ha de ser ratificada pel Comitè Intercentres. Esperem que en un futur la DG de Professorat estableixi un diàleg més fluid amb els representants dels treballadors.

 SITUACIÓ ACTUAL I  DE FUTUR DEL TÈCNICS DE GESTIÓ

Des de CCOO vam manifestar que aquest col·lectiu  ha d’estar equiparat al professorat  especialista en sectors singulars A2 en les seves condicions econòmiques i laborals.

El Departament ens informà de la seva voluntat de facilitar l’equiparació que demanem i  proposar una modificació de Conveni que ho possibiliti.

PROFESSORAT RELIGIÓ

Lamentablament el Departament no ens va presentar una data per a una reunió presencial de Mesa Tècnica tot i que va manifestar el seu compromís de fer-ho en els propers dies. 

Mestres d’educació infantil, estudi de la possibilitat d’impartir classe de religió a primària.

Aquesta és una petició reiterada al Departament, i vam argumentar que igual que en altres especialitats, el Departament busca solucions, en aquest cas pensem, que amb la  titulació del Grau d’infantil i la DECA d’infantil i primària aquests mestres estan capacitats per a fer classes a primària. La Subdirecció de Professorat diu que la competència d’aquest tema és de la DG de Currículum i que aquesta manifesta que no es pot impartir classes a primària sense tenir l’especialitat. Nosaltres mantindrem la reivindicació.