RESUM de la MESA TÈCNICA de BORPAS (28/02/2024)

A l’inici de la reunió el Departament ens emplaça a l’anterior mesa tècnica celebrada el 4 d’octubre de 2023 i ens detalla la resposta a les peticions fetes.

–        Ens informa que les bases de la borsa respecte a les jornades d’⅓ ja està modificada i no es contempla aquest tipus de jornada, ni a les bases ni a l’aplicatiu.

El Departament ens ha manifestat que un cop finalitzat el procés d’estabilització i analitzada de com queda la situació actual, sabran el nombre de persones exactes que hi ha treballant a jornada d’⅓ i començaran a treballar perquè el més aviat possible totes les que així ho vulguin, passin a tenir un contracte de ½ jornada.

–       Com a millora a l’aplicatiu ens informen que es podrà modificar territoris, tant afegir com treure. Aquestes modificacions es podran fer en un període concret previ avís del Departament.

–       S’ha inclós la comarca del Lluçanes a l’aplicatiu. A les persones amb territoris colindants se’ls hi ha activat d’ofici amb les jornades que tenien seleccionades. En cas de no estar d’acord el poden desmarcar.

–       El Departament ens ha informat que les persones que actualment estan ocupant una vacant i aquesta ha estat adjudicada a una treballadora amb la condició de personal laboral fix passaran de nou a la borsa ocupant la posició que els hi correspon. Les persones que sol·licitin una mobilitats funcional no hauran de personar-se al nou centre el dia 02 d’abril i aquesta plaça serà ofertada per ordre de borsa al web de l’aspirant.

–       En relació a les categories del CET tot i que demanem una identificació a la Borsa per tal que les persones adjudicades a aquest centre puguin saber a priori que és per anar a treballar al CET, diuen que no és posible, però si es rebutja no penalitzarà a la Borsa.

–       Vam demanar que les millores de contracte es puguin oferir durant tot el curs, la resposta va ser positiva sempre i quan sigui una vacant que es pugui preveure per tal de poder fer el tràmit que requereix.

–       Ara per ara, els motius de suspensió de la Borsa continúen sent per tenir un altre contracte de treball amb l’administració, o bé per baixa per IT la qual s’ha d’activar abans que hi hagi una adjudicació a la Borsa.