Reduïm les ràtios: exigim el 6%!

Les CCOO som un sindicat general, de classe, que es preocupa per l’educació. Des de fa dècades patim un clar retrocés del finançament de l’educació a Catalunya i, per tant, un retrocés educatiu que provoca abandonament educatiu prematur, segregació escolar o manca de desplegament del decret d’educació inclusiva, també a l’etapa de 0-3, entre altres problemàtiques.