Publicació de la valoració provisional de mèrits del procés d’estabilització

El Departament ha  publicat l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció  👉 AQUI

Per la  qual s’aprova i publica la valoració provisional dels mèrits de la fase de concurs oposición d’estabilització,  en relació amb les categories professionals de personal laboral del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L006/2022),

Categories professionals de personal laboral convocades:

 • educador/a de llars d’infants
 • educador/a d’educació especial en centres públics
 • integrador/a social
 • auxiliar d’educació especial
 • oficial/a de 1a jardiner/a
 • oficial/a de 1a cambrer/a
 • ajudant de cuina-netejador/a

El Departament  publica els criteris de valoració acordats per l’Òrgan Tècnic de Selecció i la llista de les persones convocades a la prova de nivell de llengua catalana i castellana. Consulta AQUI

TERMINIS

La documentació acreditativa dels mèrits s’ha presentar a través del formulari Presentació de mèrits (consulta’n el manual d’usuari).

Els mèrits que han d’acreditar les persones aspirants són:

 • Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en d’altres administracions públiques en categories professionals laborals assimilades a la de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte a la qual sol·licita la participació
 • Els certificats de coneixements de català superior al nivell requerit
 • El certificat ACTIC i equivalents de nivells superior

Consulta la llista de les persones convocades a la prova de català i castellà

Lloc i data de les proves

 • Data: 28 d’octubre de 2023
 • Obertura de portes: 9 hores
 • Inici de la prova: 9.30 hores 
 • Lloc: Institut Menéndez y Pelayo (Via Augusta, 140, 08006 Barcelona)

Les proves són de caràcter obligatori i eliminatori.