Personal laboral: ja al DOGC les persones que han superat el concurs de mèrits

PUBLICACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN SUPERAT ELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS (convocatòria 400)

Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/4052/2022.

Aquesta Resolució té efectes el dia 9 de gener de 2023.

Les persones que consten a l’Annex 1 han de prendre possessió del lloc de treball corresponent, prèvia formalització de la corresponent contractació laboral fixa per part del departament corresponent, el dia 9 de gener de 2023.

Les persones que consten a l’Annex 2 del termini d’un mes, comptat des del dia 9 de gener de 2023, per prendre possessió del lloc de treball corresponent, prèvia formalització de la corresponent contractació laboral fixa del departament corresponent.

En l’Annex 3 de la present Resolució es detallen les situacions de les renúncies formals i altres situacions sobrevingudes impeditives de contractació laboral fixa, i la relació complementària de persones aspirants següents a aquestes, les quals, consegüentment, consten que han superat els processos selectius d’estabilització.

Podeu trobar tota la informació  i consultar els annexos a:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/