Personal laboral: al DOGC les oposicions per estabilització (funció pública)

Publicada la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral (700). Aquí podeu trobar l’enllaç al DOGC.

Les sol·licituds de participació s’hauran d’adreçar a la Direcció General de Funció Pública i presentar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d’aquestes sol·licituds s’efectuarà telemàticament a través del web https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/, o del web Tràmits Gencat(https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135),mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició.

Convocatòria 700
CategoriaCos
A1Analista informàtic/a (codi: 701)
A1Metge/essa (codi: 702)
A1Periodista (codi: 703)
A1Llicenciat/ada (codi: 729 – Personal laboral docent)
A2Protocol-relacions públiques (codi: 704)
A3Cap de segona d’administració (codi: 705)
B1Diplomat/ada en infermeria (codi: 706)
B1Fisioterapeuta (codi: 707)
B1Monitor/a de formació ocupacional (codi: 708)
B1Programador/a informàtic/a (codi: 709)
B1Tècnic/a de gestió (codi: 710)
B1Tècnic/a de gestió (codi: 730 – Personal laboral docent)
C1Tècnic/a administratiu/iva (codi: 711)
C1Tècnic/a especialista informàtic/a (codi: 712)
C1Tècnic/a especialista en so i imatge (codi: 713)
C2Conductor/a (carnet C) (codi: 714)
C2Especialista d’oficis (codi: 715)
D1Auxiliar administratiu/iva (codi: 716)
D1Conductor/a (carnet B2) (codi: 717)
D1Emmagatzemador/a (codi: 718)
D1Oficial/a de 1a. Cuiner/a (codi: 719)
D1Oficial/a de 1a. Manteniment (codi: 720)
D1Recepcionista (codi: 721)
D1Telefonista (codi: 722)
D2Cambrer/a-netejador/a (codi: 723)
D2Personal de serveis especialitzats. Netejador/a (codi: 724)
D2Personal de serveis especialitzats. Peó (codi: 725)
EAjudant/a d’ofici. Serveis generals (codi: 726)
EGuarda (codi: 727)
ESubaltern/a (codi: 728)