OPOSICIONS DE TEEI: Persones que es proposen per cobrir les vacants generades

El Departament a través d’un Acord de de l’Òrgan Tècnic de Selecció, de 6 d’octubre de 2022 publicat a la seva pàgina web aprova:

• La relació de persones que havien resultat seleccionades i que, per motiu de renúncia, no incorporació a la plaça adjudicada o no compliment dels requisits exigits a la convocatòria del procés de selecció, no han pogut ser contractades.
• La relació de persones que han superat el procés sense obtenir plaça i que es proposen per cobrir els llocs que han quedat vacants seguint estrictament l’odre de puntuació obtingut en el concurs oposició.

Aquestes persones disposen d’un termini de 20 dies hàbils (del 10 d’octubre, a les 8 hores, fins al 8 de novembre) per presentar la documentació acreditativa.